A PÉLDABESZÉDEK KÖNYVE

19. fejezet

A kegyes szegénység lelkileg gazdagít

1 Jobb a feddhetetlenül élő szegény, mint az álnok beszédű ostoba. Péld 28,6

2 Ismeret nélkül az igyekezet sem jó, és aki nagyon siet, könnyen letér az útról.

3 Az embert a saját bolondsága vezeti félre, mégis az Úr ellen zúgolódik a szíve.

4 A vagyon sok barátot szerez, a nincstelentől a barátja is elválik. Péld 14,20; 19,7

5 Nem marad büntetlen a hamis tanú, és nem menekül meg, aki hazugságot beszél. 5Móz 19,18-21; Péld 19,9; 21,28

6 Sokan hízelegnek az előkelő embernek, és az ajándékozónak mindenki barátja.

7 A szegényt a testvérei is mind gyűlölik, még inkább eltávolodnak tőle barátai; szavaival unszolja őket, de hiába. Péld 14,20; 19,4

8 Aki értelmet szerez, önmagát szereti, aki megőrzi tudását, megtalálja a jót.

9 Nem marad büntetlen a hamis tanú, és elpusztul, aki hazugságot beszél. 5Móz 19,18-21; Péld 19,5

A rest és csúfolódó embert utoléri a büntetés

10 Nem illik az ostobához a fényűzés, sem a szolgához az uralkodás a vezetőkön. Péld 30,22

11 Az értelmes ember türelmes, díszére válik, ha megbocsátja a vétket. Péld 17,9

12 Ha a király haragszik, olyan, mintha oroszlán morogna, de jóakarata olyan, mint a fűre hulló harmat. Péld 16,15; 20,2

13 Apjának szerencsétlensége az ostoba fiú, és mint a szüntelen csepegő háztető, olyan a zsémbes asszony. Péld 10,1; 15,20; 17,21.25; 27,15

14 A ház és a vagyon apai örökség, de az Úrtól van az okos feleség. Péld 18,22

15 A restség mély álomba merít, és a lusta ember éhezik. Péld 20,13

16 Aki megtartja a parancsot, megtartja életét, de aki nem törődik teendőivel, meghal. Péld 16,17

17 Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét. Zsolt 41,2-4; Péld 14,31; Mt 10,42; 25,40; Jak 1,27

18 Fenyítsd meg fiadat, míg van remény, de ne vigyen odáig indulatod, hogy halálát okozd! 5Móz 21,18-21; Péld 13,24; 23,13; 29,17

19 A nagy haragú ember fizessen bírságot, mert ha elengeded neki, még nő a haragja.

20 Hallgass a tanácsra, és fogadd el az intést, hogy végre bölcs légy!

21 Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tervei valósulnak meg. Zsolt 33,11; Péld 16,1.9; 21,30

22 Amit az embertől megkívánnak, az a hűség, ezért jobb a szegény ember a hazugnál. Mt 5,7

23 Az Úr félelme életet jelent: az ember elégedetten alszik, nem éri veszedelem.

24 Belenyújtja kezét a rest a tálba, de már a szájához nem viszi. Péld 26,15

25 Ha megvered a csúfolódót, az együgyű okul, ha megfedded az okost, az belátja annak értelmét. Péld 21,11

26 Szégyellni való és gyalázatos az a fiú, aki bántalmazza apját, vagy elkergeti anyját. 2Móz 20,12

27 Ha nem hallgatsz, fiam, az intésre, tévelyegni fogsz okos tanítások nélkül!

28 A haszontalan tanú csúfot űz a törvényből, a bűnösök szája pedig csak úgy nyeli az álnokságot.

29 A csúfolódókat készen várja az ítélet, és az ostobák hátát az ütleg. Péld 10,13; 26,3

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában