A PÉLDABESZÉDEK KÖNYVE

31. fejezet

Anyai jótanácsok a király számára

1 Lemúél masszái király beszéde, amelyre anyja tanította.

2 Mit mondjak, fiam, méhemnek gyermeke, akiért fogadalmat tettem?

3 Ne vesztegesd erődet nőkre, ne járj azokhoz, akik királyokat rontanak meg! 5Móz 17,17; 1Kir 11,4

4 Lemúél! Nem illik a királyokhoz a borivás, nem illik az a királyokhoz, sem a fejedelmekhez a részegeskedés. Péld 20,1; 23,29-35; Préd 2,3; Hós 4,11

5 Mert ha iszik, elfeledkezik a rendeletekről, és helytelenül ítélkezik a nincstelenek ügyében.

6 Adjatok részegítő italt a veszendőnek, és bort az elkeseredett embernek. Zsolt 104,15

7 Igyék, hogy megfeledkezzék szegénységéről, és ne gondoljon tovább nyomorúságára.

8 Nyisd meg szádat a némáért, a mulandó emberek ügyéért! Jób 29,12-13; Péld 16,10

9 Nyisd meg szádat, ítélkezz igazságosan, juttasd igazához a nincstelent és a szegényt! 3Móz 19,15

A derék asszony dicsérete

10 Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél. Péld 12,4

11 Ura szívből bízik benne, vagyona el nem fogy.

12 Egész életén át javát munkálja urának, nem kárát.

13 Szerez gyapjút és lent, és jókedvűen dolgozik kezével.

14 Hasonló a kereskedők hajóihoz: távolból is hoz eledelt.

15 Fölkel még éjjel, ételt ad háza népének, és rendelkezést szolgálóinak.

16 Ha az a szándéka, mezőt vásárol, keze munkájával szőlőt telepít.

17 Megkeményíti derekát, megfeszíti karjait.

18 Érzi, milyen hasznos tevékenysége, éjjel sem alszik el mécsese.

19 Ügyesen kezeli a rokkát, tenyerében tartja az orsót.

20 Tenyerét megnyitja a nincstelen előtt, kezét nyújtja a szegénynek.

21 Nem félti háza népét a hóeséskor sem, mert egész háza népe meleg ruhába öltözött.

22 Színes szőtteseket készít magának, lenvászon és bíbor az öltözete.

23 Férjét jól ismerik a városkapukban, ahol az ország véneivel ül együtt.

24 Finom inget készít, és eladja, övet is ad el a kalmárnak.

25 Erő és méltóság árad róla, és nevetve néz a holnap elé.

26 Szája bölcsességre nyílik, és nyelve szeretetre tanít.

27 Ügyel háza népe dolgaira, nem kenyere a semmittevés.

28 Fölkelnek előtte fiai, és boldognak mondják, ura pedig így dicséri:

29 Sok nő végez derék munkát, de te felülmúlod mindegyiket!

30 Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az Urat félő asszony dicséretre méltó.

31 Hadd élvezze munkája gyümölcsét, dicsérjék tetteiért minden helyen!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában