A PÉLDABESZÉDEK KÖNYVE

6. fejezet

A könnyelműség és a restség szegénységbe visz

1 Fiam, ha kezességet vállaltál felebarátodért, és kezet adtál egy idegenért, Péld 11,15; 17,18; 20,16; 22,26

2 ha csapdába estél saját kijelentéseid miatt, és megfogtak téged saját kijelentéseid,

3 akkor így cselekedj, fiam, hogy megmenekülj, ha felebarátod kezébe jutottál: Siess hozzá gyorsan, és ostromold felebarátodat!

4 Ne engedj álmot szemednek, és szunnyadást szempilládnak!

5 Menekülj, mint a gazella a vadász elől, és mint a madár a madarász kezéből!

6 Eredj a hangyához, te rest, figyeld, hogy mit tesz, és okulj! Péld 30,25

7 Bár nincs vezére, elöljárója vagy uralkodója,

8 mégis biztosítja a kenyerét nyáron, begyűjti eledelét aratáskor.

9 Meddig fekszel, te rest, mikor hagyod abba az alvást?

10 Még egy kis alvás, egy kis szunnyadás, összetett kézzel fekvés: Péld 24,33-34

11 így tör rád a szegénység, mint útonálló, és a szűkölködés, mint egy fegyveres ember.

Az álnok embert gyűlöli az Úr

12 A mihaszna és rosszindulatú ember hamis szájjal jár-kel,

13 szemével kacsingat, lábával jelt ad, és ujjával integet. Péld 10,10

14 Fonákság van szívében, rosszat kohol mindenkor, és viszálykodást szít.

15 Azért hirtelen tör rá a veszedelem, egy pillanat alatt összetörik menthetetlenül.

16 Hat dolgot gyűlöl az Úr, sőt hét dolog utálatos előtte:

17 a nagyravágyó szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vért ontó kezek, Péld 12,22; 30,13; Ézs 1,15

18 a gonosz terveket koholó szív, a rosszra sietve futó lábak, Ézs 59,7

19 a hazugságot beszélő hamis tanú és a testvérek közt viszályt szító ember.

A házasságtörő saját vesztébe rohan

20 Őrizd meg, fiam, apád parancsát, és ne hagyd el anyád tanítását! Péld 1,8

21 Kösd mindenkor a szívedre, hordozd a nyakadra fűzve! 5Móz 6,6-8; Péld 3,3

22 Jártodban vezessen, fektedben őrizzen, és ha felébredsz, irányítsa gondolataidat!

23 Mert lámpás a parancs, világosság a tanítás, az élet útja a figyelmeztető intés. Zsolt 119,105

24 Ez őriz meg a rossz nőtől, az idegen nő hízelgő nyelvétől. Péld 2,16; 5,3

25 Ne kívánd meg szépségét szívedben, és ne fogjon meg szempilláival! Mt 5,28

26 Mert a parázna nő csak egy darab kenyérre, de a férjes asszony drága életedre vadászik.

27 Vihet-e valaki tüzet ruhájába rejtve, hogy meg ne gyulladjon közben a ruhája?

28 Vagy járhat-e valaki parázson úgy, hogy a lába meg ne égjen?

29 Pedig így jár, aki bemegy felebarátja feleségéhez, senki sem marad büntetlen, aki megérinti. Jób 31,11-12

30 Nem vetik meg a tolvajt, ha azért lop, hogy jóllakjék, mert éhezik,

31 mégis hétannyit kell fizetnie, ha rajtakapják, háza egész vagyonába is kerülhet. 2Móz 21,37

32 De aki asszonnyal lesz házasságtörő, az esztelen, önmagát rontja meg, aki ilyet csinál. 2Sám 13,13; 1Kor 6,18

33 Csapás és szégyen éri, gyalázata letörölhetetlen.

34 Mert a féltékenység haragra lobbantja a férfit, és ő nem ismer szánalmat a bosszúállás napján.

35 Nem fogad el semmilyen váltságdíjat, nem enged, bármennyi ajándékot kínálnak is neki!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában