A ZSOLTÁROK KÖNYVE

103. fejezet

Ének Isten irgalmáról

1 Dávidé. Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét!

2 Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!

3 Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet,

4 megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Zsolt 49,16; 86,13

5 Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Ézs 40,31

6 Minden elnyomottal igazságosan és törvényesen bánik az Úr.

7 Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izráel fiaival.

8 Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Zsolt 86,15

9 Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Ézs 57,16; Jer 3,12; JSir 3,22

10 Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk.

11 Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt.

12 Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket.

13 Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. Mal 3,17; Lk 15,11-24

14 Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. 1Móz 2,7; 3,19

15 Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága.

16 Ha végigsöpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni.

17 De az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is; Lk 1,50

18 azokkal, akik megtartják szövetségét, és arra törekszenek, hogy teljesítsék rendelkezéseit.

19 Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik.

20 Áldjátok az Urat, angyalai, ti, hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára! Ézs 6,2-3; Dán 7,10

21 Áldjátok az Urat, ti, seregei, szolgái, akaratának végrehajtói!

22 Áldjátok az Urat, ti, teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik! Áldjad, lelkem, az Urat!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában