A ZSOLTÁROK KÖNYVE

113. fejezet

Az Úr fensége és kegyelme

1 Dicsérjétek az Urat! Úrnak szolgái, dicsérjétek, dicsérjétek az Úr nevét!

2 Legyen áldott az Úr neve most és mindörökké!

3 Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az Úr nevét! Mal 1,11

4 Magasan fölötte van az Úr minden népnek, dicsősége fölötte van az egeknek.

5 Ki hasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz, aki a magasban lakik, 2Móz 15,11; Ézs 40,25; Ézs 57,15

6 és a mélybe néz, az égre is, a földre is?

7 Fölemeli a porból a nincstelent, és kiemeli a szemétből a szegényt. 1Sám 2,8; Lk 1,48

8 Az előkelők közé ülteti, népe előkelői közé.

9 Megengedi, hogy a meddő úgy lakjék a házban, mint fiaknak boldog édesanyja. Dicsérjétek az Urat! 1Móz 21,1-7; Lk 1,57-58

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában