A ZSOLTÁROK KÖNYVE

19. fejezet

Az egek hirdetik Isten dicsőségét

1 A karmesternek: Dávid zsoltára.

2 Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Róm 1,19-20

3 Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul.

4 Nincs szó, és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik,

5 mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Sátrat készített a napnak, Róm 10,18

6 amely mint vőlegény jön ki szobájából, örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján.

7 Elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig, nincs rejtve melege elől semmi.

Isten igéje tökéletes

8 Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intő szava határozott, bölccsé teszi az együgyűt. Zsolt 18,31; 119,130

9 Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet.

10 Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak, Jel 16,7

11 kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Zsolt 119,127

12 Szolgádat is figyelmeztetik: ha megtartja azokat, jutalma bőséges.

13 A tévedéseket ki veheti észre? Titkos bűnök miatt ne büntess meg!

14 A kevélységtől is tartsd távol szolgádat, ne uralkodjék rajtam. Akkor feddhetetlen maradok, sok bűntől mentesen.

15 Fogadd kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, Uram, kősziklám és megváltóm!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában