A ZSOLTÁROK KÖNYVE

35. fejezet

Könyörgés oltalomért

1 Dávidé. Perelj, Uram, a velem perlőkkel, harcolj az ellenem harcolókkal!

2 Ragadj pajzsot, vértet, és siess segítségemre!

3 Végy elő lándzsát és csatabárdot üldözőim ellen! Szólj így hozzám: Én megsegítelek téged!

4 Érje szégyen és gyalázat azokat, akik életemre törnek! Hátráljanak meg, és piruljanak, akik rosszat terveznek ellenem! Jer 17,18

5 Legyenek olyanok, mint a szélhordta pelyva. Az Úr angyala szórja szét őket!

6 Legyen útjuk sötét és síkos, az Úr angyala üldözze őket!

7 Mert ok nélkül vetették ki rám hálójukat, ok nélkül ástak vermet nekem.

8 Érje őket váratlan veszedelem, fogja meg őket a háló, amelyet kivetettek, ők maguk essenek gödörbe!

9 Én pedig ujjongok az Úrnak, és örvendezek szabadításának.

10 Minden porcikám ezt mondja: Ki volna hozzád fogható, Uram? Mert megmented az elesettet az erőszakostól, az elesettet és szegényt a fosztogatótól.

11 Hamis tanúk állnak elő, olyanról faggatnak, amiről nem tudok.

12 Rosszal fizetnek a jóért, életemre törnek.

13 Pedig ha ők betegek voltak, én zsákruhát öltöttem, böjttel gyötörtem magamat, újra meg újra szívből imádkoztam. Róm 12,15

14 Úgy jártam-keltem, mintha barátomról, testvéremről lett volna szó, mély bánatba merültem, mint aki anyját gyászolja.

15 De mikor én meginogtam, örömükben összegyűltek. Összegyűltek körülöttem mint idegenek és ismeretlenek, szitkozódnak szünet nélkül.

16 Elvetemülten gúnyolódnak, acsarkodnak ellenem.

17 Uram, meddig tűröd ezt? Ments meg engem az ordítozóktól, életemet az oroszlánoktól!

18 Magasztallak a nagy gyülekezetben, hatalmas nép között dicsérlek.

19 Ne engedd, hogy kinevessenek hazug ellenségeim, és összekacsinthassanak, akik ok nélkül gyűlölnek.

20 Mert nem jó szándékkal beszélnek, csalárd dolgokat terveznek azok ellen, akik szelíden élnek a földön.

21 Feltátották rám szájukat, hahotázva mondják rólam: Saját szemünkkel láttunk!

22 Láttad mindezt, Uram! Ne hallgass, Uram, ne légy távol tőlem!

23 Serkenj fel, ébredj, tégy igazságot peremben, Uram, Istenem!

24 Ítélj meg igazságod szerint, Uram, Istenem, ne engedd, hogy kinevessenek!

25 Ne mondhassák magukban: Ez az, ezt akartuk! Ne mondhassák: Végeztünk vele!

26 Szégyenkezve piruljon mindenki, aki örül bajomnak! Szégyen és gyalázat borítsa azokat, akik dölyfösek velem szemben!

27 Ujjongjanak, örüljenek, akik igazamat kívánják! Beszéljék mindenkor, hogy nagy az Úr, aki szolgája javát akarja!

28 Nyelvem hirdeti igazságodat és dicséretedet mindennap.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában