A ZSOLTÁROK KÖNYVE

4. fejezet

Esti imádság

1 A karmesternek: Húros hangszerre. Dávid zsoltára.

2 Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem! Szorult helyzetemből adj nekem kiutat, könyörülj rajtam, hallgasd meg imámat!

3 Ti, emberek! Meddig gyalázzátok dicsőségemet? Meddig szeretitek az üres beszédet, meddig törekedtek még hazugságra? (Szela.)

4 Tudjátok meg, hogy az Úr csodákat tesz hívével! Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok. 1Sám 16,1.13

5 Ha felindultok is, ne vétkezzetek! Gondolkozzatok el fekvőhelyeteken, és csillapodjatok le! (Szela.) Ef 4,26

6 Igaz áldozattal áldozzatok, és bízzatok az Úrban!

7 Sokan mondják: Bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna orcád világossága, Urunk! Zsolt 80,4

8 Nagyobb örömöt adsz szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk.

9 Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában