A ZSOLTÁROK KÖNYVE

47. fejezet

Isten a föld királya

1 A karmesternek: Kórah fiainak zsoltára. 2Krón 20,19

2 Ti népek, mind tapsoljatok, harsogó hangon ujjongjatok Isten előtt!

3 Mert a felséges Úr félelmetes, nagy király az egész földön.

4 Népeket vet alánk, nemzeteket lábaink alá.

5 Kiválasztja a mi örökségünket, Jákób büszkeségét, akit szeret. (Szela.) 5Móz 32,9

6 Felvonul Isten ujjongás közben, kürtzengéssel jön az Úr. 2Sám 6,15

7 Zengjetek Istennek, zengjetek! Zengjetek királyunknak, zengjetek!

8 Mert az egész föld királya Isten, zengjetek neki éneket! Jel 5,13; 19,6

9 Isten uralkodik a népeken, szent trónusán ül az Isten.

10 Összejöttek a népek előkelői Ábrahám Istenéhez, mert Istené a föld minden uralkodója, igen magasztos ő!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában