A ZSOLTÁROK KÖNYVE

85. fejezet

Vigasztalódás elnyomatás után

1 A karmesternek: Kórah fiainak a zsoltára. 2Krón 20,19

2 Megkegyelmeztél, Uram, országodnak, jóra fordítottad Jákób sorsát. Ezsd 2

3 Megbocsátottad néped bűnét, elengedted minden vétkét. (Szela.)

4 Elfojtottad felindulásodat, megfékezted izzó haragodat.

5 Fordulj felénk, szabadító Istenünk, ne haragudj ránk többé!

6 Örökké akarsz haragudni ránk? Nemzedékről nemzedékre tart haragod?

7 Nem akarsz új életet adni nekünk, és örömöt szerezni népednek? Zsolt 71,20

8 Mutasd meg, Uram, hogy szeretsz minket, és adj nekünk szabadulást!

9 Hadd halljam meg, mit hirdet az Úristen! Bizony, békességet hirdet népének, híveinek, hogy ne legyenek újra oktalanok. Jer 29,11

10 Mert közel van a szabadulás az istenfélőkhöz, hogy dicsősége lakozzék földünkön.

11 Szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást.

12 Hűség sarjad a földből, és igazság tekint le a mennyből.

13 Az Úr is megad minden jót, földünk is meghozza termését.

14 Igazság jár előtte, az készít utat lépteinek.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában