A ZSOLTÁROK KÖNYVE

86. fejezet

Üldözött ember imádsága

1 Dávid imádsága. Figyelj rám, és hallgass meg, Uram, mert nyomorult és szegény vagyok!

2 Tartsd meg életemet, mert én a te híved vagyok! Istenem, szabadítsd meg szolgádat, aki benned bízik!

3 Légy kegyelmes, Uram, mert hozzád kiáltok mindennap.

4 Örvendeztesd meg szolgád lelkét, mert utánad vágyódik a lelkem, ó, Uram!

5 Mert te jó vagy, Uram, és megbocsátasz, nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak.

6 Hallgass, Uram, imádságomra, és figyelj könyörgő szavamra!

7 A nyomorúság idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Zsolt 50,15

8 Nincs hozzád hasonló, Uram, az istenek között, műveidhez fogható nincsen. 2Móz 15,11; Ézs 40,12-31

9 Eljön minden nép, amelyet alkottál, leborulnak előtted, Uram, és tiszteletet adnak nevednek. Zsolt 22,28-30

10 Nagy vagy te, csodákat teszel, te vagy Isten egyedül! Ézs 44,6

11 Taníts engem utaidra, Uram, hogy igazságod szerint járjak, és teljes szívvel féljem nevedet.

12 Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívből, és tisztelem nevedet örökké.

13 Hiszen annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is kimentettél. Zsolt 16,10

14 Istenem! Kevélyek támadtak rám, erőszakosok hada tört életemre, de nem számolnak veled!

15 Pedig te, Uram, irgalmas és kegyelmes Isten vagy, hosszú a türelmed, nagy a szereteted és hűséged. 2Móz 34,6

16 Fordulj hozzám, légy kegyelmes! Adj erőt szolgádnak, segítsd meg szolgálóleányod fiát!

17 Mutasd meg rajtam jóságod jelét, hadd lássák gyűlölőim, és szégyenkezzenek, mert te, Uram, megsegítesz és megvigasztalsz engem.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában