A ZSOLTÁROK KÖNYVE

94. fejezet

Isten ítélete igazságot teremt

1 Uram, megtorlás Istene, megtorlás Istene, jelenj meg ragyogva! 5Móz 32,35

2 Emelkedj fel, földnek bírája, fizess meg a gőgösöknek tetteikért! 1Móz 18,25

3 Uram, meddig fognak a bűnösök, meddig fognak a bűnösök vigadni?

4 Hangoskodnak, kihívóan beszélnek, kérkednek a gonosztevők.

5 Tiporják, Uram, népedet, nyomorgatják örökségedet.

6 Gyilkolják az özvegyet és a jövevényt, megölik az árvákat.

7 Azt gondolják, nem látja az Úr, nem veszi észre Jákób Istene.

8 Térjetek észhez, ti, ostobák a nép között! Ti, esztelenek, mikor jön meg az eszetek?

9 Aki a fület alkotta, az ne hallana? Aki a szemet formálta, az ne látna? 2Móz 4,11

10 Aki népeket fenyít meg, az ne büntetne? Hiszen ő tanítja ismeretre az embert!

11 Az Úr tudja, milyen hiábavalók az ember gondolatai. 1Kor 3,20

12 Boldog az az ember, akit te megfenyítesz, Uram, és megtanítasz törvényedre, Jób 5,17; Zsid 12,6-8

13 hogy megóvd a rossz napoktól, míg a bűnösöknek megássák a sírját.

14 Nem taszítja el népét az Úr, nem hagyja el örökségét. Ézs 54,10; Róm 11,1-2

15 Mert diadalra jut még a jog, és azt követi minden tiszta szívű ember.

16 Ki kel védelmemre a gonoszok ellen? Ki áll mellém a gonosztevőkkel szemben?

17 Ha az Úr nem segített volna rajtam, én már a csend honában laknék.

18 Mikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam, szereteted, Uram, támogatott engem.

19 Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet. 2Kor 1,4-5

20 Vállalhatsz-e közösséget a romlottság ítélőszékével, mely a törvényesség látszatával nyomorúságot idéz elő?

21 Az igaz embernek életére törnek, az ártatlan embert elítélik.

22 De nekem az Úr a váram, Istenem az oltalmam és kősziklám.

23 Ellenük fordítja saját gazságukat, megsemmisíti őket saját gonoszságuk által, megsemmisíti őket Istenünk, az Úr.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában