A ZSOLTÁROK KÖNYVE

98. fejezet

Énekeljen az egész világ!

1 Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett! Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja. Zsolt 33,3; Ézs 63,5-8

2 Megmutatta szabadító erejét az Úr, a népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát. Ézs 52,10

3 Hűséggel és szeretettel gondolt Izráel házára, és látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását. Lk 1,54

4 Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön! Örvendezve vigadjatok, zsoltárt énekeljetek!

5 Énekeljetek az Úrnak hárfakísérettel, hárfakísérettel zengő éneket!

6 Harsonákkal és kürtzengéssel ujjongjatok a király, az Úr előtt!

7 Zúgjon a tenger a benne levőkkel, a földkerekség és a rajta lakók! Zsolt 96,11-13

8 Tapsoljanak a folyók, a hegyek mind ujjongjanak

9 az Úr előtt, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában