A ZSOLTÁROK KÖNYVE

99. fejezet

A szent Isten

1 Uralkodik az Úr, reszkessenek a népek! A kerúbokon trónol ő, remegjen a föld! Zsolt 93,1; 2Sám 6,2

2 Nagy az Úr a Sionon, magasan fölötte van minden népnek.

3 Magasztalják nagy és félelmetes nevét, mert szent ő!

4 Hatalmas király vagy, szereted a jogosságot. Te állapítod meg, mi a helyes, te szolgáltatsz Jákóbnak jogot és igazságot.

5 Magasztaljátok Istenünket, az Urat, boruljatok le lába zsámolya előtt, mert szent ő! 1Krón 28,2

6 Mózes és Áron a papokkal együtt, Sámuel és akik nevét segítségül hívták, segítségül hívták az Urat, és ő válaszolt nekik.

7 Felhőoszlopból szólt hozzájuk, ők pedig megtartották intelmeit és a nekik adott rendelkezést. 2Móz 33,9

8 Urunk, Istenünk, te válaszoltál nekik, megbocsátó Istenük voltál, bár megtoroltad tetteiket.

9 Magasztaljátok Istenünket, az Urat, és imádjátok őt szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában