A JELENÉSEK KÖNYVE

 • 1. fejezet

  János bizonyságtétele, áldás az olvasóknak A hét kis-ázsiai gyülekezet üdvözlése Első látomás Patmosz szigetén Megbízatás a könyv megírására
 • 2. fejezet

  Levél az efezusi gyülekezethez Levél a szmirnai gyülekezethez Levél a pergamoni gyülekezethez Levél a thiatirai gyülekezethez
 • 3. fejezet

  Levél a szárdiszi gyülekezethez Levél a filadelfiai gyülekezethez Levél a laodiceai gyülekezethez
 • 4. fejezet

  A huszonnégy vén és a négy élőlény Isten trónjánál
 • 5. fejezet

  A Bárány átveszi a hétpecsétes könyvet Az angyalok és a teremtmények éneke
 • 6. fejezet

  A négy első pecsét és a négy lovas Az ötödik pecsét A hatodik pecsét
 • 7. fejezet

  A pecséttel megjelöltek Izráel tizenkét törzséből A vértanúk serege minden nemzetből
 • 8. fejezet

  A hetedik pecsét. A hét trombita A négy első trombitaszó
 • 9. fejezet

  Az ötödik trombitaszó A hatodik trombitaszó
 • 10. fejezet

  A hét mennydörgés szava A nyitott könyv
 • 11. fejezet

  A templom felmérése. Isten két tanúja A hetedik trombitaszó
 • 12. fejezet

  A napba öltözött asszony A sárkány levettetése a mennyből A sárkány harca a földön
 • 13. fejezet

  A tízszarvú és hétfejű vadállat A kétszarvú vadállat
 • 14. fejezet

  A Bárány és kísérete a Sion hegyén Három angyal bejelenti az ítéletet Az Emberfia ítéletet tart
 • 15. fejezet

  A győztesek éneke az üvegtenger mellett Hét angyal hét aranypohárral
 • 16. fejezet

  A harag hét poharának kiöntése
 • 17. fejezet

  A nagy parázna a vadállaton
 • 18. fejezet

  A nagy Babilon bukásának kihirdetése
 • 19. fejezet

  Öröm a mennyben Babilon bukásán A Bárány menyegzője Krisztus megjelenése A két vadállat és a hamis próféta vége
 • 20. fejezet

  Krisztus ezeréves uralma Góg és Magóg A halottak feltámadása és az utolsó ítélet
 • 21. fejezet

  Új ég és új föld Az új Jeruzsálem
 • 22. fejezet

  Az élet vize és az élet fája A prófécia beteljesedése közel van

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában