PÁL LEVELE TITUSZHOZ

3. fejezet

Engedelmesség az elöljárók és szelídség minden ember iránt

1 Emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat az uralkodóknak és a felsőbbségnek: engedelmeskedjenek, és legyenek készek minden jó cselekedetre. Róm 13,1-7; 1Tim 2,2; 1Pt 2,13-14

2 Senkit se szóljanak meg, kerüljék a viszálykodást, legyenek megértők, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt.

Isten emberszeretete és az újjászületés fürdője

3 Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők.

4 De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete,

5 nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, Jn 3,5; Róm 6,4

6 akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által,

7 hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek.

Jó cselekedetek üres vitatkozás helyett

8 Igaz ez a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben elöl járni: ezek jók és hasznosak az embereknek.

9 De kerüld az ostoba vitatkozásokat, a nemzetségtáblázatokkal kapcsolatos kérdéseket, a viszálykodásokat és a törvényeskedő harcokat, mert ezek haszontalanok és hiábavalók. 1Tim 1,4

10 A szakadást okozó ember elől egy vagy két figyelmeztetés után térj ki,

11 tudván, hogy az ilyen ember kivetkőzött önmagából, bűnben él, és magában hordja ítéletét.

Üzenetek, üdvözletek, áldás

12 Amikor majd elküldöm hozzád Artemászt vagy Tikhikoszt, igyekezz hozzám jönni Nikopoliszba, mert elhatároztam, hogy ott töltöm a telet. ApCsel 20,4; Ef 6,21-22

13 Zénászt, a törvénytudót és Apollóst gondosan ellátva engedd útnak, hogy semmiben se legyen hiányuk. ApCsel 18,24; 1Kor 16,12

14 De tanulják meg a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elöl ott, ahol sürgős segítségre van szükség, hogy ne legyenek gyümölcstelenek.

15 Köszöntenek téged valamennyien, akik velem vannak. Köszöntsd azokat, akik szeretnek minket a hitben. A kegyelem legyen mindnyájatokkal!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában