ZAKARIÁS KÖNYVE

4. fejezet

Látomás a lámpatartóról és a két olajfáról

1 A velem beszélő angyal újra fölébresztett engem, ahogyan álmából szokták fölébreszteni az embert,

2 és ezt kérdezte tőlem: Mit látsz? Így feleltem: Egy színarany lámpatartót látok, tetején egy tál; hét mécses van rajta, és a tetején levő mécseseknek hét-hét csücske van. Jer 1,11-13; Ám 8,2; 2Móz 25,31-40

3 Két olajfa áll mellette, az egyik a táltól jobbra, a másik balra.

4 Megkérdeztem a velem beszélő angyaltól: Mit jelentenek ezek, uram?

5 A velem beszélő angyal így válaszolt nekem: Nem tudod, mit jelentenek? Azt feleltem: Nem, uram!

6 Erre ő így szólt hozzám:Ezt az igét küldi az Úr Zerubbábelnek: „Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek Ura.”

7 Ki vagy te, nagy hegy? Síksággá válsz Zerubbábel előtt! Ő teszi föl a zárókövet, miközben ezt kiáltják: „Áldás, áldás szálljon rá!”

8 Azután így szólt hozzám az Úr igéje:

9 Zerubbábel keze rakta le ennek a templomnak az alapját, és az ő keze fogja bevégezni. Akkor megtudjátok, hogy a Seregek Ura küldött engem hozzátok. Ezsd 3,8; 6,14-16; Zak 2,13

10 Mert akik gúnyolódtak a kicsiny kezdet napján, azok is örülni fognak, ha meglátják Zerubbábel kezében a zárókövet.Az a hét mécses pedig az Úr szemeit jelenti, amelyek áttekintik az egész földet. Hag 2,3; Zak 3,9

11 Ekkor megszólaltam, és megkérdeztem tőle: Mit jelent ez a két olajfa a lámpatartó jobb és bal oldalán?

12 Másodszor is megszólaltam, és megkérdeztem: Mit jelent az olajfáknak az a két ága, amelyekből két aranycsövön át folyik le az aranyszínű olaj?

13 Megkérdezte tőlem: Nem tudod, mik ezek? Azt feleltem: Nem, uram!

14 Ekkor így felelt: Ezek ketten a fölkentek, akik az egész föld Urának a szolgálatára állnak. Jel 11,4

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában