1Sámuel

29. fejezet

A filiszteusok Dávidot visszaküldik

1 Akkor a filiszteusok összegyűjték minden seregeiket Afeknél, Izráel pedig tábort jár vala a forrásnál, mely Jezréel mellett van. Józs 19,24.30

2 És a filiszteusok vezérei kivonulának, ki százzal, ki ezerrel, Dávid pedig és az ő emberei hátul menének Ákhissal.

3 És mondának a filiszteusok vezérei: Mit akarnak ezek a zsidók? És monda Ákhis a filiszteusok vezéreinek: Avagy nem ez-é Dávid, Saulnak, az Izráel királyának szolgája, aki már napok óta, sőt évek óta nálam van, és nem találtam benne semmi rosszat attól a naptól fogva, hogy átjött, a mai napig.

4 De megharaguvának őreá a filiszteusok vezérei, és mondának néki a filiszteusok vezérei: Küldd vissza ezt az embert, hogy térjen vissza a helyére, oda, amelyet rendeltél néki, és ne jöjjön el mivelünk a harcba, hogy ellenünk ne forduljon a harcban! Mert ugyan mivel tehetné magát kedvesebbé ura előtt, hacsak nem ezeknek a vitézeknek fejeivel?

5 Avagy nem ez-é Dávid, akiről így énekelnek a körtáncban: Megverte Saul az ő ezrét, és Dávid is az ő tízezrét?

6 Szólítá azért Ákhis Dávidot, és monda néki: Él az Úr, hogy te becsületes vagy, és kedves előttem mind kimenésed, mind bejövésed velem a táborba, mert semmi rosszat nem találtam benned attól a naptól fogva, hogy hozzám jöttél, e mai napig. De a vezérek előtt nem vagy kedves.

7 Most azért térj vissza, és menj el békességben, és semmit se cselekedjél, ami a filiszteusok vezérei előtt helytelen!

8 És monda Dávid Ákhisnak: Vajon mit cselekedtem, és mit találtál a te szolgádban attól a naptól fogva, hogy nálad voltam, a mai napig, hogy ne menjek el, és ne harcoljak a királynak, az én uramnak ellenségei ellen?

9 Ákhis pedig felele, és monda Dávidnak: Tudom, bizonyára kedves vagy előttem, mint az Istennek angyala, de a filiszteusok vezérei mondák: El ne jöjjön velünk a harcba!

10 Azért kelj fel korán reggel uradnak szolgáival együtt, akik veled eljövének! Keljetek fel korán reggel, mihelyt megvirrad, és menjetek el!

11 Felkele azért Dávid embereivel együtt, hogy korán reggel elmenjen és visszatérjen a filiszteusok földjére. A filiszteusok pedig felmenének Jezréelbe.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában