1Sámuel

31. fejezet

Saul és fiai halála

1 És megütközének a filiszteusok Izráellel, és elfutottak Izráel férfiai a filiszteusok elől, és elhullának a seb miatt a Gilboa hegységén.

2 A filiszteusok pedig utolérték Sault és az ő fiait, és megölték a filiszteusok Jonatánt, Abinádábot és Málkisuát, a Saul fiait.

3 És a küzdelem igen heves lőn Saul ellen, mikor megtalálták őt a kézíves emberek, és igen megrettene a kézívesektől.

4 És mondá Saul az ő fegyverhordozójának: Húzd ki kardodat, és szúrj keresztül azzal engem, hogy valami módon reám ne jöjjenek e körülmetéletlenek, és keresztülszúrjanak engemet, és gúnyt űzzenek belőlem! De fegyverhordozója nem akará, mert nagyon félt. Akkor Saul vevé a kardot, és belébocsátkozék. 2Sám 1,10

5 És fegyverhordozója amint meglátta, hogy Saul meghalt, ő is belébocsátkozék az ő kardjába, és vele együtt meghala.

6 És meghala Saul és az ő három fia és fegyverhordozója, sőt emberei is mindnyájan egyenlőképpen azon a napon.

7 És mikor meglátták az Izráel férfiai, akik a völgyön túl és a Jordánon túl laktak vala, hogy Izráel férfiai elfutottak, és hogy Saul és az ő fiai meghalának, elhagyták a városokat, és elfutának. A filiszteusok pedig eljövének, és lakának azokban.

8 És történt másnap, mikor a filiszteusok kimentek, hogy kirabolják az elesetteket, megtalálták Sault és az ő három fiát, akik a Gilboa hegyén esének el.

9 És levágták fejét, és fegyverzetét lehúzták, és elküldötték a filiszteusok tartományába szerénszerte, hogy hírt mondanának bálványaiknak templomában és a nép között.

10 És fegyverzetét Astarot templomában helyezték el, testét pedig felfüggeszték Bethsán kerítésére. Bír 2,12

11 Mikor pedig értesültek felőle Jábes-Gileád lakói, hogy mit cselekedtek a filiszteusok Saullal, 1Sám 11,1.2.11; 2Sám 2,4-5

12 felkelének mindnyájan a vitéz férfiak, és menének egész éjjel, és miután levették Saul testét és az ő fiainak testeit Bethsán kerítéséről, elmentek Jábesbe, és ott megégették őket.

13 Csontjaikat pedig felszedték, és eltemették a tamaris fa alatt Jábesben, és böjtölének hét napig.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában