2Sámuel

 • 1. fejezet

  Dávid megöleti Saul halálának hírhozóját Dávid gyászéneke Saul és Jonatán felett
 • 2. fejezet

  Dávid Júda, Isbóset Izráel királya Abner megöli Asáelt
 • 3. fejezet

  Dávid fiai Abner Dávidhoz pártol, de Joáb megöli
 • 4. fejezet

  Isbósetet megölik szolgái, őket viszont Dávid öleti meg
 • 5. fejezet

  A többi törzs királlyá választja Dávidot Dávid beveszi Jeruzsálemet Dávid családja és győzelmei
 • 6. fejezet

  A frigyláda Jeruzsálembe vitele. Mikál gúnyolódása
 • 7. fejezet

  Dávid templomot akar építeni, és ígéretet kap arról, hogy utóda örökké uralkodni fog Dávid imája
 • 8. fejezet

  Dávid győzelmei és kincsei. Tiszttartók kinevezése
 • 9. fejezet

  Dávidnak Méfibósettel való jótéteménye
 • 10. fejezet

  Az ammoniták csúfot űznek Dávid követeiből, de szövetségeseikkel együtt vereséget szenvednek
 • 11. fejezet

  Dávid házasságtörése és gyilkossága
 • 12. fejezet

  Nátán feddő beszéde Dávid megvallja bűnét, és bocsánatot nyer. Salamon születése Rabba bevétele
 • 13. fejezet

  Amnon bűne és halála Absolon futása
 • 14. fejezet

  Joáb a tékoai asszony közvetítésével kegyelmet szerez Absolonnak
 • 15. fejezet

  Absolon lázadása Dávid futása
 • 16. fejezet

  Siba rágalmazza Mefibósetet Sémei szidalmazza Dávidot Absolon követi Akhitófel gyalázatos tanácsát
 • 17. fejezet

  Akhitófel és Khúsai tanácsa
 • 18. fejezet

  Absolont legyőzik, és Joáb megöli Kúsi követsége Dávid sírása
 • 19. fejezet

  Júda visszaviszi Dávidot a királyságba Dávid királyi nagylelkűsége és hálája
 • 20. fejezet

  A lázadó Séba veszedelme. Amasának Joáb által lett halála Dávid szolgái
 • 21. fejezet

  Éhínség Saul gibeoniták elleni vétke miatt. Rispa Győzelmek a filiszteusok felett
 • 22. fejezet

  Dávid hálaéneke a szabadulásért
 • 23. fejezet

  Dávid utolsó beszédei Dávid hősei és tetteik
 • 24. fejezet

  Dávid népszámlálásának büntetése a dögvész Áldozat Arauna szérűjén

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában