1Sámuel

 • 1. fejezet

  Anna imája és meghallgattatása Sámuel születése és a szent szolgálatra való szenteltetése
 • 2. fejezet

  Anna hálaéneke Éli fiainak gonoszsága Ítélet Éli háza ellen
 • 3. fejezet

  Sámuel először kap kijelentést, és az Úr hű prófétájának bizonyul
 • 4. fejezet

  A filiszteusok megverik Izráelt, és elveszik a frigyládát. Éli és fiai halála
 • 5. fejezet

  A frigyláda Dágon templomában. Csapás a filiszteusokon
 • 6. fejezet

  A frigyládát áldozati ajándékokkal visszaküldik
 • 7. fejezet

  Izráel megtér, és legyőzi a filiszteusokat. Ében-Háézer. Sámuel bíráskodása
 • 8. fejezet

  Izráel királyt kíván Sámuel elmondja a király hatalmát
 • 9. fejezet

  Saul Sámuelhez megy
 • 10. fejezet

  Sámuel királlyá keni Sault Saul sorsvetés által királlyá lesz
 • 11. fejezet

  Saul első győzelme az ammonitákon, nagylelkűsége megvetői iránt, hálaáldozata Gilgálban
 • 12. fejezet

  Sámuel a nép előtt tisztét leteszi
 • 13. fejezet

  Jonatán megveri a filiszteusokat. Sault elhamarkodott áldozatáért megrója Sámuel Új csata
 • 14. fejezet

  Jonatán hőstette Saul értelmetlen indulata Saul harcai és családja
 • 15. fejezet

  Saul megveri az amálekitákat, de Isten parancsa iránt való engedetlenségéért elvettetik
 • 16. fejezet

  Dávid elhívása és első felkenetése Dávid lantja felvidítja a komor Sault
 • 17. fejezet

  Dávid és Góliát
 • 18. fejezet

  Dávid Jonatán barátja lesz, a nép dicséri, Saul gyűlöli Dávid megnyeri Mikált feleségül
 • 19. fejezet

  Saul üldözi Dávidot, aki Sámuelhez fut Saul a próféták között
 • 20. fejezet

  Dávid és Jonatán megerősítik baráti szövetségüket
 • 21. fejezet

  Dávid elkéri Akhimélek paptól a szent kenyereket és Góliát kardját Dávid Ákhis királyhoz fut
 • 22. fejezet

  Dávid tovább bujdosik Saul megölet az áruló Doéggel nyolcvanöt papot
 • 23. fejezet

  Dávid megszabadítja Kehilla városát a filiszteusoktól; elárulják, üldözik és csodálatosan megmenekül
 • 24. fejezet

  Dávid a barlangban nem bántja Sault, aki erre bevallja igazságtalanságát
 • 25. fejezet

  Sámuel halála. Nábál bolondsága, Abigail okossága
 • 26. fejezet

  Dávid elveszi Saul dárdáját és vizeskupáját, és ismét megszégyeníti őt azáltal, hogy életét megkíméli
 • 27. fejezet

  Dávid siklági tartózkodása filiszteus földön
 • 28. fejezet

  Saul az endori asszonynál
 • 29. fejezet

  A filiszteusok Dávidot visszaküldik
 • 30. fejezet

  Az amálekiták Siklágot kifosztották, Dávid a zsákmányt visszaveszi tőlük
 • 31. fejezet

  Saul és fiai halála

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában