1Sámuel

5. fejezet

A frigyláda Dágon templomában. Csapás a filiszteusokon

1 A filiszteusok pedig vevék az Isten ládáját, és elvitték Ében-Ézerből Asdódba. Józs 13,3

2 És megfogták a filiszteusok az Isten ládáját, és bevivén azt a Dágon templomába, Dágon mellé helyezték el. Bír 16,23

3 És mikor az asdódbeliek másnap korán felkelének, ímé, Dágon leesett arccal a földre az Úr ládája előtt. És felvevék Dágont, és ismét helyreállíták.

4 Mikor pedig másnap korán reggel felkelének, ímé, Dágon ismét leesett arccal a földre az Úr ládája előtt, és Dágonnak feje és két kezefeje letörve a küszöbön valának, csak Dágon dereka maradt meg.

5 Annak okáért a Dágon papjai és mindazok, akik a Dágon templomába járnak, nem lépnek a Dágon küszöbére Asdódban mind e mai napig.

6 És az Úrnak keze az asdódbeliekre nehezedék, és pusztítja vala őket, és megveré őket fekélyekkel, Asdódot és határait. 5Móz 28,27; Zsolt 78,66

7 Mikor azért látták az asdódbeliek, hogy így van a dolog, mondának: Ne maradjon nálunk Izráel Istenének ládája, mert reánk nehezedett az ő keze, és Dágonra, a mi istenünkre.

8 Elküldének tehát, és összegyűjték a filiszteusoknak minden fejedelmeit, és mondának: Mit csináljunk Izráel Istenének ládájával? Azok pedig felelének: Vigyék Gáthba az Izráel Istenének ládáját! És elvivék Izráel Istenének ládáját.

9 És történt azután, hogy elvitték, az Úrnak keze igen nagy rémületére lőn a városnak, és megveré a városnak lakosait kicsinytől fogva nagyig, és fekélyek támadának rajtuk.

10 Elküldék azért az Istennek ládáját Ekronba. És lőn, hogy amikor Ekronba jutott az Istennek ládája, felzúdulának az ekronbeliek, mondván: Reám hozták Izráel Istenének ládáját, hogy megöljön engem és az én népemet.

11 Annak okáért elküldének, és összegyűjték a filiszteusoknak minden fejedelmeit, és mondának: Küldjétek el Izráel Istenének ládáját, hogy térjen vissza helyére, és ne öljön meg engem és az én népemet! Mert halálos rémület volt az egész városban. Igen súlyos volt ott Istennek keze.

12 És azok az emberek, akik nem haltak meg, fekélyekkel sújtattak annyira, hogy a város jajkiáltása felhatott az égig.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában