Prédikátor

11. fejezet

Korán vesd el a magot!

1 Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap múlva megtalálod azt.

2 Adj részt hétnek vagy nyolcnak is, mert nem tudod, micsoda veszedelem következik a földre. Zsolt 112,9

3 Mikor a sűrű fellegek megtelnek, esőt adnak a földre, és ha leesik a fa délre vagy északra, amely helyre leesik a fa, ott marad.

4 Aki a szelet nézi, nem vet az; és aki sűrű fellegre néz, nem arat.

5 Miképpen hogy nem tudod, melyik a szélnek útja, és miképpen vannak a csontok a terhes asszony méhében, azonképpen nem tudod az Istennek dolgát, aki mindeneket cselekszik.

6 Reggel vesd el a te magodat, és este se pihentesd kezedet! Mert nem tudod, melyik jobb, ez-é vagy amaz, vagy ha mind a kettő jó lesz egyszersmind.

7 Valóban, édes a világosság, és jó a mi szemeinkkel néznünk a napot.

8 Mert ha sok esztendeig él is az ember, mindazokban örvendezzen, és megemlékezzék a setétségnek napjairól, mert az sok lesz. Valami eljövendő, mind hiábavalóság. Préd 12,3

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában