ZSOLTÁROK KÖNYVE

112. fejezet

Az istenfélők és könyörületes szívűek boldogsága

1 Dicsérjétek az Urat! Boldog az ember, aki féli az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik. Zsolt 1,1-3

2 Hős lesz annak magva a földön, a hívek nemzedéke megáldatik.

3 Gazdagság és bőség lesz annak házában, s igazsága mindvégig megmarad.

4 Az igazakra világosság fénylik a sötétben attól aki irgalmas, kegyelmes és igaz.

5 Jó annak az embernek, aki könyörül, és kölcsön ad, dolgait pedig igazán végezi.

6 Mivelhogy soha sem ingadoz, örök emlékezetben lesz az igaz.

7 Semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó.

8 Rendületlen az ő szíve, nem fél, míglen ellenségeire lenéz.

9 Osztogat, adakozik a szegényeknek, igazsága megmarad mindvégig, az ő szarva felemeltetik dicsőséggel. 2Kor 9,8.9

10 Látja ezt a gonosz, és dühöng, fogait csikorgatja, és eleped. A gonoszok kívánsága semmivé lesz.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában