ZSOLTÁROK KÖNYVE

1. fejezet

A kegyesek boldogsága. Az istentelenek boldogtalansága

1 Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, Zsolt 26,4.5; 119,1; Péld 1,10.15; Jer 15,17

2 hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. 5Móz 17,19; Józs 1,8

3 És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el. És minden munkájában jó szerencsés lészen. Jer 17,8

4 Nem úgy a gonoszok, hanem, mint a polyva, amit szétszór a szél. Jób 21,18; Zsolt 35,5; 37,6; Ésa 17,13.14

5 Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben, sem a bűnösök az igazak gyülekezetében. Jób 13,16; Mt 25,33-46

6 Mert tudja az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész. Zsolt 37,18-20; Jób 23,10

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában