ZSOLTÁROK KÖNYVE

35. fejezet

Könyörgés rosszakaratú ellenségektől való szabadulásért

1 Dávidé. Perelj, Uram, a velem perlőkkel, harcolj a velem harcolókkal!

2 Ragadj pajzst és vértet, és kelj föl segítségemre!

3 Szegezz dárdát, és rekeszd el üldözőim útját, mondd lelkemnek: Én vagyok segítséged.

4 Szégyen, gyalázat érje azokat, akik lelkemet keresik! Vettessenek hátra, és piruljanak, akik vesztemet koholják! Jer 17,18; Zsolt 40,15; 70,3

5 Legyenek olyanok, mint a polyva a szél előtt! Az Úrnak angyala verdesse őket! Zsolt 1,4; Jób 21,18

6 Legyen útjuk sötét, csuszamlós, s az Úrnak angyala kergesse őket!

7 Mert ok nélkül vetették elém titkon vont hálójukat, és ok nélkül ástak vermet az én lelkemnek.

8 Érje őt romlás váratlanul, fogja meg hálója, amelyet kivetett, essék belé a veszedelembe!

9 Az én lelkem pedig vigad majd az Úrban, örvendezve szabadításában. Zsolt 18,1.2

10 Minden tetemem ezt mondja majd: Kicsoda olyan, mint te, Uram?! Aki megszabadítod a nyomorultat a nála erősebbtől, a szegényt és szűkölködőt az ő megrablójától. Zsolt 18,18

11 Erőszakos tanúk állnak elő; azt kérdezik tőlem, amiről nem tudok. Zsolt 55,4

12 Jóért rosszal fizetnek meg nékem, megrabolják lelkemet. Zsolt 38,21; 41,10

13 Pedig én az ő betegségükben gyászba öltöztem, böjttel gyötörtem lelkemet, imádságom kebelemre vissza-visszaszállt.

14 Mintha barátom, testvérem volna, úgy jártam-keltem érte, mintha anyámat siratnám, úgy jártam bútól meghajolva.

15 Ők pedig örültek az én bukásomon, és összegyűltek. Összegyűltek ellenem a rágalmazók, tudtom nélkül gyaláztak, és nem nyugodtak, Jób 30,12-14

16 ingyenélők léha csúfkodásai közt fogaikat vicsorgatva rám.

17 Oh, Uram, meddig nézed? Szabadítsd meg lelkemet tombolásaiktól, az oroszlánkölyköktől az én egyetlenemet! Zsolt 22,21

18 Dicsérlek a nagy gyülekezetben, az erős nép között magasztallak téged. Zsolt 40,10

19 Ne örüljenek rajtam az én hazug ellenségeim, méltatlan gyűlölőim se hunyorgassanak rám! Zsolt 41,8.9; Péld 6,13

20 Mert nem beszélnek békességet, hanem akik békességesek e földön, azok ellen álnok dolgokat koholnak.

21 Föltátották rám szájukat, azt mondták: Haha! Haha! Látta a szemünk.

22 Láttad, oh, Uram! Ne hallgass, oh, Uram, ne légy távol tőlem! Zsolt 83,2-3

23 Serkenj föl, ébredj ítéletemre, oh, Uram, Istenem, az én ügyemért! Zsolt 44,24

24 Ítélj meg engem a te igazságod szerint, oh, Uram, Istenem, hogy ne örüljenek rajtam! Zsolt 26,1.9

25 Ne mondhassák szívükben: Örülj mi lelkünk! Ne mondhassák: Elnyeltük őt! Zsolt 41,6.9

26 Szégyenüljenek meg, piruljanak együttesen, akik bajomnak örülnek! Szégyen és gyalázat borítsa be őket, akik felfuvalkodtak ellenem!

27 Vigadjanak és örüljenek, akik kívánják az én igazságomat, hadd mondják mindenkor: Nagy az Úr, aki kívánja az ő szolgájának békességét.

28 Az én nyelvem pedig hirdetni fogja a te igazságodat, a te dicsőségedet mindennapon.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában