ZSOLTÁROK KÖNYVE

34. fejezet

Biztatás az Isten segítségének dicséretére és istenfélelemre

1 Dávidé, mikor elváltoztatta értelmét Abimélek előtt, és mikor ez elűzte őt, és elment.

2 Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van. Zsolt 104,33

3 Dicsekedik lelkem az Úrban, s hallják ezt a szegények és örülnek. Zsolt 107,41.42

4 Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét!

5 Megkerestem az Urat, és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. Ésa 65,24

6 Akik őreá néznek, azok felvidulnak, és arcuk meg nem pirul. Zsolt 33,20; Jób 36,7

7 Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt.

8 Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül, és kiszabadítja őket. Zsid 1,14; Zsolt 91,11; Mt 18,10

9 Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki őbenne bízik. 1Pt 2,3; Jer 17,7.8

10 Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert akik őt félik, nincs fogyatkozásuk. Zsolt 31,24; 5Móz 28,1-13

11 Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek, de akik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek. Jób 5,22-26; Péld 13,25

12 Jöjjetek fiaim, hallgassatok rám, megtanítlak titeket az Úr félelmére!

13 Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeret napokat, hogy jót láthasson?

14 Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtől!

15 Kerüld a rosszat, és cselekedjél jót, keresd a békességet, és kövesd azt!

16 Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán.

17 Az Úr orcája pedig a gonosztevőkön van, hogy kiirtsa emlékezetüket a földről. Zsolt 5,6.7; Jób 36,14

18 Ha igazak kiáltnak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket. Zsolt 9,11; 32,10

19 Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket. Zsolt 145,18; 51,19

20 Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. ApCsel 14,22; 2Tim 3,12

21 Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból.

22 A gonoszt gonoszság öli meg, és meglakolnak, akik gyűlölik az igazat. Péld 5,22

23 Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, aki őbenne bízik. Jer 17,7.8

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában