Példabeszédek

13. fejezet

A bölcs és bolond magaviselet további leírása

1 A bölcs fiú enged atyja intésének; de a csúfoló semmi dorgálásnak helyt nem ad. Péld 15,5

2 A férfi az ő szájának gyümölcséből él jóval; a hitetlenek lelke pedig bosszúságtétellel. Péld 12,13

3 Aki megőrzi az ő száját, megtartja önmagát; aki felnyitja száját, romlása az annak.

4 Kívánsággal felindul, de hiába, a restnek lelke; a gyorsak lelke pedig megkövéredik. Péld 12,23

5 A hamis dolgot gyűlöli az igaz; az istentelen pedig gyűlölségessé tesz, és megszégyenít. Zsolt 101,3-8

6 Az igazság megőrzi azt, aki útjában tökéletes; az istentelenség pedig elveszíti a bűnöst. Zsolt 34,22

7 Van, aki hányja gazdagságát, holott semmije sincsen; viszont tetteti magát szegénynek, holott sok marhája van.

8 Az ember életének váltsága lehet az ő gazdagsága; a szegény pedig nem hallja a fenyegetést.

9 Az igazak világossága vigassággal ég; de az istenteleneknek szövétneke* kialszik. Zsolt 112,4; Jób 18,5.6; 21,17

10 Csak háborúság lesz a kevélységből; azoknál pedig, akik a tanácsot beveszik, bölcsesség van. Péld 11,14

11 A hiábavalóságból keresett marha megkisebbül; aki pedig kezével gyűjt, megöregbíti azt. Péld 10,2

12 A halogatott reménység beteggé teszi a szívet; de a megadatott kívánság életnek fája.

13 Az igének megutálója megrontatik; aki pedig féli a parancsolatot, jutalmát veszi.

14 A bölcsnek tanítása életnek kútfeje, a halál tőrének eltávoztatására. Péld 10,11; 16,22; Péld 14,27

15 Jó értelem ád kedvességet; a hitetleneknek pedig útja kemény.

16 Minden eszes cselekszik bölcsességgel; a bolond pedig kijelenti az ő bolondságát. Péld 12,22

17 Az istentelen követ bajba esik; a hűséges követ pedig gyógyulás. Péld 25,13

18 Szegénység és gyalázat lesz azon, aki a fenyítéktől magát elvonja; aki pedig megfogadja a dorgálást, tiszteltetik.

19 A megnyert kívánság gyönyörűséges a léleknek, és utálatosság a bolondoknak eltávozniuk a gonosztól.

20 Aki jár a bölcsekkel, bölcs lesz; aki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol.

21 A bűnösöket követi a gonosz; az igazaknak pedig jóval fizet Isten.

22 A jó örökséget hágy unokáinak; a bűnösnek marhái pedig eltétetnek az igaz számára. Jób 27,17

23 Bő étele lesz a szegényeknek az új törésen;* de van olyan, aki igazságtalansága által vész el. Péld 12,23

24 Aki megtartóztatja az ő vesszejét, gyűlöli az ő fiát; aki pedig szereti azt, megkeresi őt fenyítékkel. Péld 22,15; 23,13

25 Az igaz eszik az ő kívánságának megelégedéséig; az istentelenek hasa pedig szűkölködik. Zsolt 34,10-11

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában