Példabeszédek

23. fejezet

Az életbölcsesség és kegyesség

1 Mikor leülsz enni az uralkodóval, szorgalmasan reá vigyázz, ki van előtted!

2 És kést tégy a torkodra, ha mértéktelen vagy!

3 Ne kívánd az ő csemegéit, mert ezek hazug étkek.

4 Ne fáraszd magadat ebben, hogy meggazdagulj; ez ilyen testi eszességedtől szűnjél meg! 1Tim 6,9

5 Avagy a te szemeidet veted-é arra? Holott az semmi, mert olyan szárnyakat szerez magának nagy hamar, mint a saskeselyű, és az ég felé elrepül.

6 Ne egyél az irigy szeműnek étkéből, és ne kívánd az ő csemegéit,

7 mert mint aki számítgatja a falatot magában, olyan ő: egyél és igyál, azt mondja tenéked, de azért nem jóakarattal van tehozzád.

8 A te falatodat, amelyet megettél, kihányod, és a te ékes beszédidet csak hiába vesztegeted.

9 A bolondnak hallására ne szólj, mert megutálja a te beszédidnek bölcsességét. Péld 14,7; Mt 7,6

10 Ne mozdítsd meg a régi határt, és az árváknak mezeibe ne kapj, 5Móz 19,14; Péld 22,28

11 mert az ő megváltójuk erős, az forgatja az ő ügyüket ellened! Péld 22,3

12 Add a te elmédet az erkölcsi tanításra, és a te füleidet a bölcs beszédekre!

13 Ne vond el a gyermektől a fenyítéket, ha megvered őt vesszővel, meg nem hal. Péld 22,15

14 Te vesszővel vered meg őt, és az ő lelkét a pokolból ragadod ki.

15 Szerelmes fiam, ha bölcs lesz a te elméd, örvendez a lelkem nékem is. Péld 27,11

16 És vigadoznak az én veséim, a te ajkaidnak igazmondásán.

17 Ne irigykedjék a te szíved a bűnösökre, hanem az Úr félelmében légy egész napon, Péld 1,10

18 mert ennek bizonyos vége van, a te várakozásod meg nem csalatkozik.

19 Hallgass te, fiam, engem, hogy légy bölcs, és jártasd ez úton szívedet! Péld 15,5

20 Ne légy azok közül való, akik borral dőzsölnek, azok közül, akik hússal tobzódnak! Róm 13,13

21 Mert a részeges és tobzódó szegény lesz, és rongyokba öltöztet az alvás.

22 Hallgasd a te atyádat, aki nemzett téged, és meg ne utáld a te anyádat, mikor megvénhedik! 2Móz 20,12; Péld 1,8

23 Szerezz igazságot, és el ne adj bölcsességet és erkölcsöt és eszességet!

24 Igen örül az igaznak atyja, és a bölcsnek szülője annak vigadoz.

25 Vigadjon a te atyád és a te anyád, és örvendezzen a te szülőd!

26 Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én útjaimat megőrizzék!

27 Mert mély verem a tisztátalan asszony, és szoros kút az idegen asszony. Péld 22,14

28 És az, mint a tolvaj leselkedik, és az emberek közt a hitetleneket szaporítja.

29 Kinek jaj? Kinek, oh, jaj? Kinek versengések? Kinek panasz? Kinek ok nélkül való sebek? Kinek szemeknek veressége?

30 A bornál mulatóknak, akik mennek a jó bor kutatására.

31 Ne nézd a bort, mily veres színt játszik, mint mutatja a pohárban az ő csillogását! Könnyen alácsuszamlik,

32 végre, mint a kígyó, megmar, és mint a mérges kígyó, megcsíp.

33 A te szemeid nézik az idegen asszonyt, és a te elméd gondol gonoszságot. Hós 4,11; Mt 5,28

34 És olyan leszel, mint aki fekszik a tenger közepében, és aki fekszik az árbócfának tetején.

35 Ütöttek engem, nékem nem fájt, vertek, nem éreztem. Mikor ébredek fel? Akkor folytatom, ismét megkeresem azt.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában