PÁL LEVELE A RÓMABEIEKHEZ

13. fejezet

Intés a hatalomnak való engedelmességre

1 Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől. És amely hatalmasságok vannak, azok Istentől rendeltettek. Tit 3,1; Péld 24,21

2 Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene, akik pedig ellene támadnak, önmaguknak ítéletet szereznek.

3 Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak. Akarod-é pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedjed a jót, és dicséreted lesz attól. 1Pt 2,13.14

4 Mert Isten szolgája ő a te javadra. Ha pedig a gonoszt cselekszed, félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgája, bosszúálló a haragra annak, aki gonoszt cselekszik.

5 Annak okáért szükség engedelmeskedni, nemcsak a haragért, hanem a lelkiismeretért is.

6 Mert azért fizettek adót is, mivelhogy Istennek szolgái, kik ugyanabban foglalatoskodnak.

7 Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok: akinek az adóval, az adót, akinek a vámmal, a vámot, akinek a félelemmel, a félelmet, akinek a tisztességgel, a tisztességet! Mt 22,21; Mk 12,17

Intés felebaráti szeretetre

8 Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte. Jn 13,34.35; Gal 5,14

9 Mert ez: Ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz, hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az igében foglaltatik egybe: Szeressed felebarátodat, mint tenmagadat! 2Móz 20,13-17

10 A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. Mt 22,37-40; 1Tim 1,5

Intés a világosságban való járásra

11 Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Ef 5,14

12 Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett. Vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit! 1Jn 2,8; Ef 5,11

13 Mint nappal, ékesen járjunk, nem tobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irigységben, Lk 21,34; 1Thessz 5,5.6

14 hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra! Gal 3,27

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában