Példabeszédek

27. fejezet

Óvás dicsekvéstől és elbizakodottságtól

1 Ne dicsekedjél a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz a nap tereád. Jak 4,13.14

2 Dicsérjen meg téged más, és ne a te szájad, az idegen, és ne a te ajkaid!

3 Nehézség van a kőben, és teher a fövényben, de a bolondnak haragja nehezebb mind a kettőnél.

4 A búsulásban kegyetlenség van, és a haragban áradás; de ki állhatna meg az irigység előtt?

5 Jobb a nyilvánvaló dorgálás a titkos szeretetnél.

6 Jó szándékból valók a barátságos embertől vett sebek; és temérdek a gyűlölőnek csókja. Zsolt 141,5

7 A jóllakott ember még a lépes mézet is megtapodja; de az éhes embernek minden keserű édes.

8 Mint a madárka, ki elbujdosott fészkétől, olyan az ember, aki elbujdosott az ő lakóhelyétől.

9 Mint a kenet és jó illat megvidámítja a szívet, úgy az ő barátjának édes szavai is, melyek lelke tanácsából valók.

10 A te barátodat és a te atyádnak barátját el ne hagyd, és a te atyádfiának házába be ne menj nyomorúságodnak idején! Jobb a közel való szomszéd a messze való atyafinál. Péld 17,17; 18,24

11 Légy bölcs, fiam, és vidámítsd meg az én szívemet, hogy megfelelhessek annak, aki engem ócsárol! Péld 23,15

12 Az eszes meglátja a bajt, elrejti magát; az esztelenek nékimennek, kárát vallják. Péld 22,3

13 Vedd el a ruháját, mert kezes lett másért, és az idegenért zálogold meg! Péld 20,16

14 Aki nagy hangon áldja az ő barátját, reggel jó idején felkelvén, átokul tulajdoníttatik néki.

15 A sebes záporeső idején való szüntelen csepegés és a morgó asszonyember hasonlók. Péld 19,13

16 Valaki el akarja azt rejteni, szelet rejt el, és az ő jobbja olajjal találkozik.

17 Miképpen egyik vassal a másikat élesítik, akképpen az ember élesíti az ő barátjának orcáját.

18 Mint aki őrzi a fügét, eszik annak gyümölcséből, úgy, aki az ő urára vigyáz, tiszteltetik.

19 Mint a vízben egyik orca a másikat megmutatja, úgy egyik embernek szíve a másikat.

20 Mint a sír és a pokol meg nem elégednek, úgy az embernek szemei meg nem elégednek. Préd 1,8

21 Mint az ezüst a tégelyben és az arany a kemencében próbáltatik meg, úgy az ember az ő híre-neve szerint. Péld 17,3

22 Ha megtörnéd is a bolondot mozsárban mozsártörővel a megtört gabona között, nem távoznék el őtőle az ő bolondsága. Jer 6,29

23 Szorgalmasan megismerd a te juhaid külsejét, gondolj a nyájakra!

24 Mert nem örökkévaló a gazdagság, és vajon a korona nemzetségről nemzetségre lesz-é?

25 Mikor levágatott a szénafű, és megtetszett a sarjú, és begyűjtettek a hegyekről a füvek,

26 vannak juhaid a te ruházatodra, és kecskebakok mezőnek árául,

27 és elég kecsketej a te ételedre, a te házad népének ételére és szolgálóleányaidnak ételül.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában