JAKAB KÖZÖNSÉGES LEVELE

4. fejezet

Az irigység gyalázatossága

1 Honnét vannak háborúk és harcok közöttetek? Nem onnan-é a ti gerjedelmeitekből, amelyek a ti tagjaitokban vitézkednek? 1Pt 2,11; Róm 7,23

2 Kívántok valamit, és nincs nektek; gyilkoltok és irigykedtek, és nem nyerhetitek meg; harcoltok és háborúskodtok; és nincsen semmitek, mert nem kéritek.

3 Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt. Jak 1,6.7; Mt 7,7

Az alázatosság ajánlása

4 Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-é, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Lk 6,26; Róm 8,7; 1Jn 2,15

5 Vagy azt gondoljátok, hogy az Írás hiába mondja: Irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik?

6 De majd nagyobb kegyelmet ad, ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek ellenük áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Péld 3,34; 29,23; Jób 22,29; Mt 23,12; 1Pt 5,5

7 Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Ef 6,12; 1Pt 5,6.8.9

8 Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti, bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket, ti, kétszívűek! Zak 1,3; Ésa 1,16

9 Nyomorkodjatok * és gyászoljatok és sírjatok; a ti nevetéstek gyászra forduljon, és örömötök szomorúságra!

10 Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket. 1Pt 5,6

11 Ne szóljátok meg egymást, atyámfiai! Aki megszólja atyjafiát, és aki kárhoztatja atyjafiát, az a törvény ellen szól, és a törvényt kárhoztatja. Ha pedig a törvényt kárhoztatod, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek.

12 Egy a törvényhozó, aki hatalmas megtartani és elveszíteni: kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a másikat? Mt 7,1; 10,28; Róm 2,1; 14,4

Óvás az önhittségtől

13 Nosza immár, ti, akik azt mondjátok: Ma vagy holnap elmegyünk ama városba, és ott töltünk egy esztendőt, és kalmárkodunk, és nyerünk. Péld 27,1

14 Akik nem tudjátok, mit hoz a holnap, mert micsoda a ti életetek? Bizony pára az, amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik. Lk 12,20

15 Holott ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja, és élünk, ím, ezt vagy amazt fogjuk cselekedni. ApCsel 18,21

16 Ti ellenben elbizakodottságtokban dicsekedtek. Minden ilyen dicsekedés gonosz.

17 Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Lk 12,47

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában