Példabeszédek

3. fejezet

Az istenfélelem és bölcsesség áldása

1 Fiam! Az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én parancsolatimat megőrizze a te elméd, Péld 1,7-8

2 mert napoknak hosszú voltát és sok esztendős életet és békességet hoznak néked bőven. 5Móz 8,1; 30,16

3 Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged, kösd azokat a te nyakadra, írd be azokat a te szívednek táblájára! Mt 5,7; 5Móz 6,7.8

4 Így nyersz kedvességet és jó értelmet Istennek és embernek szemei előtt.

5 Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál! Zsolt 125,1

6 Minden te útjaidban megismered őt, akkor ő igazgatja a te útjaidat.

7 Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint; féld az Urat, és távozzál el a gonosztól! 1Kor 4,7; Péld 26,12

8 Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak. Jób 21,24

9 Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész jövedelmed zsengéjéből! Mal 3,10

10 Ekképpen megtelnek a te csűrjeid elégséggel, és musttal áradnak el sajtód vályúi. 5Móz 28,1.8

11 Az Úrnak fenyítését, fiam, ne utáld meg, se meg ne und az ő dorgálását! Zsid 12,5-7

12 Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig mint az atya az ő fiát, akit kedvel.

13 Boldog ember, aki megnyerte a bölcsességet, és az ember, aki értelmet szerez.

14 Mert jobb ennek megszerzése az ezüstnek megszerzésénél, és a kiásott aranynál ennek jövedelme. Péld 8,11; Jób 28,15-19

15 Drágább a fényes karbunkulusoknál, és minden te gyönyörűségeid nem hasonlíthatók hozzá.

16 Napoknak hosszúsága van jobbjában, baljában gazdagság és tisztesség.

17 Az ő útjai gyönyörűséges utak, és minden ösvényei: békesség.

18 Életnek fája ez azoknak, akik megragadják, és akik megtartják, boldogok. Péld 3,16; Mt 7,21; Jak 1,25

19 Az Úr bölcsességgel fundálta a földet, erősítette az eget értelemmel. Zsolt 136,5.6

20 Az ő tudománya által fakadtak ki a mélységből a vizek, és a felhők csepegnek harmatot.

21 Fiam, ne távozzanak el a te szemeidtől, őrizd meg az igaz bölcsességet és a meggondolást! Jób 28,28

22 És lesznek ezek élet a te lelkednek, és kedvesség a te nyakadnak.

23 Akkor bátorsággal járod a te utadat, és a te lábadat meg nem ütöd. Zsolt 37,23.24

24 Mikor lefekszel, nem rettegsz, hanem lefekszel és gyönyörűséges lesz a te álmod. Jób 11,19

25 Ne félj a hirtelen való félelemtől és a gonoszok pusztításától, ha eljő. Zsolt 91,5-7

26 Mert az Úr lesz a te bizodalmad, és megőrzi a te lábadat a fogságtól.

27 Ne fogd meg a jótéteményt azoktól, akiket illet, ha hatalmadban van annak megcselekedése! Péld 11,17; Préd 11,2

28 Ne mondd a te felebarátodnak: Menj el, azután térj meg, és holnap adok. Holott nálad van, amit kér. Jak 2,15-17

29 Ne forralj a te felebarátod ellen gonoszt, holott ő együtt ül bátorságosan teveled! Zsolt 15,1.3

30 Ne háborogj egy emberrel is ok nélkül, ha nem illetett gonosszal téged!

31 Ne irigykedjél az erőszakos emberre, és néki semmi útját ne válaszd!

32 Mert utálja az Úr az engedetlent, és az igazakkal van az ő titka. Zsolt 25,14

33 Az Úrnak átka van a gonosznak házán; de az igazaknak lakhelyét megáldja. 5Móz 28,15-68

34 Ha kik csúfolók, ő megcsúfolja azokat; a szelídeknek pedig ád kedvességet. Zsolt 18,27

35 A bölcsek tisztességet örökölnek; a bolondok pedig gyalázatot aratnak. Zsolt 119,6

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában