Példabeszédek

4. fejezet

Atyai emlékeztetés a bölcsesség tanításának követésére

1 Halljátok meg, fiaim, atyátok erkölcsi tanítását, és figyelmezzetek az értelemnek megtudására!

2 Mert jó tanulságot adok néktek. Az én tudományomat el ne hagyjátok!

3 Mert én atyámnak fia voltam, gyenge és egyetlenegy az én anyám előtt.

4 Tehát tanított engem, és mondá nékem: Tartsa meg az én beszédemet a te elméd, hogy megtartván az én parancsolatimat, élj! 1Krón 28,9

5 Szerezz bölcsességet, szerezz eszességet, ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszédeitől!

6 Ne hagyd el azt, és megtart téged, szeresd azt, és megőriz téged!

7 A bölcsesség kezdete ez: Szerezz bölcsességet, és minden keresményedből szerezz értelmet! Péld 9,10

8 Magasztald fel azt, és felmagasztal téged, tiszteltté tesz téged, ha hozzád öleled azt. 2Krón 7,17.18

9 Ád a te fejednek kedvességnek koszorúját, igen szép ékes koronát ád néked. Péld 1,9

10 Hallgasd, fiam, és vedd be az én beszédimet! Így sokasulnak meg néked a te életednek esztendei. Péld 3,11; 16-18

11 Bölcsességnek útjára tanítottalak téged, vezettelek téged az igazságnak ösvényein.

12 Mikor jársz, semmi nem szorítja meg a te járásodat, és ha futsz, nem ütközöl meg.

13 Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el! Őrizd meg azt, mert az a te életed.

14 A hitetleneknek útjára ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén! Zsolt 1

15 Hagyd el, át ne menj rajta, térj el tőle, és menj tovább!

16 Mert nem alhatnak azok, ha gonoszt nem cselekesznek: és kimegy szemükből az álom, ha mást romlásra nem juttatnak.

17 Mert az istentelenségnek étkét eszik, és az erőszaktételnek borát isszák. Péld 1,11-16.31

18 Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Jób 29,3; Zsolt 37,6

19 Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály, nem tudják, miben ütköznek meg. Ésa 59,10-12

20 Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet!

21 Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben,

22 mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Péld 3,18; Zsolt 19,8

23 Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Mt 15,19

24 Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól! Zsolt 34,14

25 A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökid egyenest magad elé irányuljanak!

26 Egyengesd el lábaid ösvényeit, s minden te útjaid állhatatosak legyenek!

27 Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el a te lábadat a gonosztól! 5Móz 5,32

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában