ZSOLTÁROK KÖNYVE

19. fejezet

Isten dicsősége a természetben és az ő igéjében. Könyörgés bűnbocsánatért és a bűn elleni oltalomért

1 Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára.

2 Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Zsolt 97,6; 1Móz 1,6

3 Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Róm 1,20

4 Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható.

5 Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Róm 10,18

6 Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyasházából jön ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát.

7 Kijövetele az ég egyik szélétől s forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől.

8 Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölccsé teszi az együgyűt. Zsolt 18,31; Zsolt 119,130

9 Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Zsolt 119,105

10 Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, s mindenestől fogva igazságosak.

11 Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Zsolt 119,14.72.127

12 Szolgádat is intik azok: aki megtartja azokat, nagy jutalma van. 3Móz 18,5

13 Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet! 3Móz 4,22

14 Tartsd távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam! Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Zsolt 18,24; 1Sám 25,22.33

15 Legyenek kedvedre valók szájam mondásai és az én szívem gondolatai előtted, legyenek, oh, Uram, kősziklám és megváltóm! Zsolt 104,34

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában