3Mózes

4. fejezet

Bűnért való áldozatok törvénye

1 Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:

2 Szólj az Izráel fiainak, mondván: Ha valaki tévedésből vétkezik az Úrnak valamely parancsolata ellen úgy, amint nem kellene cselekednie, és a parancsolatok közül valamelyiknek ellene cselekszik:

3 Ha a felkent pap vétkezik a népnek romlására, hozzon az ő bűnéért, amelyet elkövetett, egy tulkot, fiatal ép marhát az Úrnak bűnáldozatul!

4 És vigye a tulkot a gyülekezet sátorának nyílásához az Úr elé, és tegye a kezét a tuloknak fejére, és a tulkot ölje meg az Úr előtt!

5 És vegyen a felkent pap a tuloknak véréből, és vigye be azt a gyülekezet sátorába!

6 És mártsa be a pap az ő ujját a vérbe, és hintsen a vérből hétszer az Úr előtt a szent hajléknak függönye felé!

7 És tegyen a pap a vérből az Úr előtt a fűszerekből való füstölő oltár szarvaira, amely ott van a gyülekezet sátorában, a tulok vérét pedig mind öntse az egészen égő áldozat oltárának aljára, amely a gyülekezet sátorának nyílásánál van!

8 Azután a tuloknak, amely bűnáldozatra való, minden kövérjét szedje ki belőle: azt a kövérjét, amely betakarja a belet, és mindazt a kövérjét, ami a belek között van!

9 A két vesét is és a rajtuk lévő kövérséget, amely a véknyaknál van, és a májon lévő hártyát a vesékkel együtt vegye el,

10 amiképpen kiszedik a hálaáldozatra való tulokból! És füstölögtesse el azokat a pap az égőáldozatnak oltárán! 3Móz 3,1-5

11 A tuloknak pedig bőrét és minden húsát fejével és lábszáraival együtt, belét és ganéját,

12 és mind az egész tulkot vigye ki a táboron kívül tiszta helyre, ahová a hamut öntik! És égesse el azt a fán, tűzben! Ott égessék meg, ahová a hamut öntik!

13 Hogyha pedig az Izráel fiainak egész közönsége megtéved, és a gyülekezet előtt rejtve marad e dolog, és valami olyat cselekesznek az Úrnak valamelyik parancsolata ellen, amit nem kellett volna cselekedni, és bűnösökké lesznek,

14 mikor kitudódik a bűn, amelyet elkövettek, akkor áldozzék a gyülekezet egy tulkot, fiatal marhát a bűnért, és vigye azt a gyülekezetnek sátora elé!

15 És a gyülekezet vénei tegyék kezeiket a tuloknak fejére az Úr előtt, és ölje meg a tulkot a pap az Úr előtt!

16 Azután vigyen be a felkent pap a tulok véréből a gyülekezet sátorába!

17 És mártsa be a pap az ő ujját a vérbe, és hintsen abból hétszer az Úr előtt a függöny felé!

18 És tegyen a vérből az oltár szarvaira is, amely az Úr előtt a gyülekezet sátorában van, a vért pedig mind öntse az egészen égő áldozat oltárának aljára, amely a gyülekezet sátorának nyílása előtt van!

19 Minden kövérjét pedig szedje ki belőle, és füstölögtesse el az oltáron!

20 És úgy cselekedjék azzal a tulokkal, mint a bűnért való tulokkal cselekvék, úgy cselekedjék vele, és engesztelést szerez számukra a pap, és megbocsáttatik nékik.

21 És vigye ki a tulkot a táboron kívül, és égesse el azt, miképpen elégette az első tulkot! A gyülekezet bűnéért való áldozat ez.

22 Ha fejedelem vétkezik, és cselekeszik valamit az Úrnak, az ő Istenének parancsolata ellen, amit nem kellett volna cselekedni, és bűnössé lesz tévedésből,

23 ha tudtára esik néki a bűne, amelyet elkövetett, akkor vigyen áldozatul egy ép kecskebakot,

24 és tegye kezét a baknak fejére, és ölje meg azt azon a helyen, ahol megölik az egészen égő áldozatot az Úr előtt! Bűnért való áldozat ez.

25 És vegyen a pap a bűnért való áldozatnak véréből az ő ujjával, és tegyen az égőáldozat oltárának szarvaira, a vérét pedig öntse az égőáldozatok oltárának aljára!

26 A kövérjét pedig mind füstölögtesse el az oltáron, mint a hálaáldozatnak kövérjét! Így szerezzen néki a pap engesztelést az ő bűnéért, és megbocsáttatik néki.

27 Ha pedig a föld népe közül vétkezik valaki tévedésből, mivelhogy az Úrnak valamelyik parancsolata ellen olyat cselekeszik, amit nem kellett volna cselekedni, és bűnössé lesz,

28 ha tudtára esik néki az ő bűne, amelyet elkövetett, vigyen áldozatul az ő bűnéért, amelyet elkövetett, egy ép nőstény kecskét!

29 És tegye a kezét a bűnért való áldozat fejére, és ölje meg a bűnért való áldozatot az egészen égő áldozat helyén!

30 És vegyen a pap annak véréből az ujjával, és tegyen az égőáldozat oltárának szarvaira, a vérét pedig mind öntse az oltárnak aljára!

31 Azután vegye el minden kövérjét, amint elveszik a hálaáldozatnak kövérjét, és füstölögtesse el a pap az oltáron kedves illatul az Úrnak! Ekképpen szerezzen néki engesztelést a pap, és megbocsáttatik annak. 3Móz 3,9

32 Ha pedig bárányt visz az ő bűnért való áldozatául, nőstényt és épet vigyen!

33 És tegye a kezét annak a bűnért való áldozatnak fejére, és ölje meg azt bűnért való áldozatul azon a helyen, ahol megölik az egészen égő áldozatot!

34 És vegyen a pap a bűnért való áldozat véréből az ujjával, és tegyen az égőáldozat oltárának szarvaira, a vért pedig mind öntse az oltárnak aljára!

35 Azután vegye el minden kövérjét, amint elveszik a hálaáldozatra való báránynak kövérjét, és füstölögtesse el azokat a pap az oltáron az Úrnak tűzáldozataival! Ekképpen szerezzen néki engesztelést a pap az ő bűnéért, amelyet elkövetett, és megbocsáttatik néki.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában