ZSOLTÁROK KÖNYVE

37. fejezet

Az istentelenek szerencséje ne bosszantsa a kegyeseket

1 Dávidé. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre! Péld 24,1

2 Mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, s mint a gyönge növény elfonnyadnak. Jób 22,16; 20,5

3 Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél; e földön lakozzál, és hűséggel élj!

4 Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit!

5 Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.

6 Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Ésa 58,8

7 Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt! Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki álnok tanácsokat követ!

8 Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet! Ne bosszankodjál, csak rosszra vinne.

9 Mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Jób 20,5-29

10 Egy kevés idő még, és nincs gonosz, nézed a helyét, és nincsen ott.

11 A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. 5Móz 28,1-13; Mt 5,5

12 Fondorkodik a gonosz az igaz ellen, és fogait csikorgatja rá.

13 Az Úr neveti őt, mert látja, hogy eljő az ő napja. Zsolt 2,4

14 Fegyvert vonnak a gonoszok, felvonják ívüket, hogy a szegényt és nyomorultat elejtsék, és leöljék az igazán élőket.

15 De fegyverük saját szívükbe hat, és ívük eltörik.

16 Jobb a kevés az igaznak, mint a sok gonosznak az ő gazdagsága. Péld 15,16.17

17 Mert a gonoszok karja eltörik, de az igazakat támogatja az Úr. Zsolt 34,10-11; Péld 13,25

18 Jól tudja az Úr a feddhetetleneknek napjait, és hogy örökségük mindörökké meglesz.

19 Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időben, és jóllaknak az éhség napjaiban. Zsolt 33,19

20 De a gonoszok elvesznek, és az Úrnak ellensége, mint a liget ékessége, elmúlik, füstként múlik el. Jób 18,5-21

21 Kölcsönkér a gonosz, és meg nem fizet, de az igaz irgalmas és adakozó. 5Móz 28,12; Jób 31,16-21

22 Mert akiket ő megáld, öröklik a földet, és akiket ő megátkoz, kivágattatnak azok.

23 Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját kedveli. Zsolt 18,25.37; Zsolt 1,6

24 Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével. Péld 24,16; 2Kor 4,8.9

25 Gyermek voltam, meg is vénhedtem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé. Péld 10,3; 13,23

26 Mindennapon irgalmatoskodik és kölcsön ad, és az ő magzatja áldott. Jób 3,16-18; Zsolt 112,9

27 Kerüld a rosszat, és jót cselekedjél, és megmaradsz mindörökké. Péld 11,6; Ésa 1,16.17

28 Mert az Úr szereti az ítéletet, és el nem hagyja az ő kegyeseit, megőrzi őket mindörökké, a gonoszok magvát pedig kiirtja. Jób 21,19

29 Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak.

30 Bölcsességet beszél az igaznak szája, és a nyelve ítéletet szól.

31 Istenének törvénye van szívében, lépései nem ingadoznak. Zsolt 1,2

32 Leselkedik a gonosz az igazra, és halálra keresi azt. Zsolt 10,8-10

33 De az Úr nem hagyja azt annak kezében, sem nem kárhoztatja, mikor megítéltetik.

34 Várjad az Urat, őrizd meg az ő útját; és fölmagasztal téged, hogy örököld a földet. És meglátod, amikor kiirtatnak a gonoszok.

35 Láttam elhatalmasodni a gonoszt, és szétterjeszkedett az, mint egy gazdag lombozatú vadfa.

36 De elmúlt, és ímé, nincsen! Kerestem, de nem található. Zsolt 49,13

37 Ügyelj a feddhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberéé.

38 De a bűnösök mind elvesznek, a gonosznak vége pusztulás. Jób 18,16-20

39 Az igazak segedelme pedig az Úrtól van. Ő az ő erősségük a háborúság idején. Zsolt 9,10

40 Megvédi őket az Úr, és megszabadítja őket; megszabadítja őket a gonoszoktól, és megsegíti őket, mert őbenne bíznak.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában