ZSOLTÁROK KÖNYVE

9. fejezet

Hálaének szabadulásért és további segítség kérése

1 Az éneklőmesternek a múthlabbén szerint, Dávid zsoltára.

2 Dicsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csudatételedet. Zsolt 138,1.2

3 Örülök és örvendezek tebenned, zengedezem, oh, Magasságos, a te nevedet, Zsolt 31,8.9

4 hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt, 2Sám 22,1-51

5 hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélőszékben ültél mint igaz bíró. Zsolt 7,9.12

6 Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted.

7 Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre; és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett.

8 Az Úr pedig örökké trónol, ítéletre készítette el az ő székét. Zsolt 103,19

9 És ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. 1Móz 18,25; Zsolt 96,13

10 És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. Zsolt 37,39; 46,2

11 Azért tebenned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zsolt 34,5.6; 36,11

12 Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit! 1Kir 9,3; Zsolt 76,3; 132,13.14

13 Mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Zsolt 34,18

14 Könyörülj rajtam, Uram! Lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból,

15 hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban! Hadd örvendjek a te szabadításodban!

16 Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak; a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Zsolt 7,16

17 Megismertetett az Úr, ítéletet hozott. A gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Higgajon. Szela.

18 Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről.

19 Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultak reménye sem vész el örökre. Lk 12,6.7

20 Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó! Ítéltessenek meg a pogányok teelőtted!

21 Rettentsd meg, Uram, őket! Tudják meg a pogányok, hogy halandók ők! Szela. Zsolt 10,18

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában