ZSOLTÁROK KÖNYVE

96. fejezet

Isten országának hirdetése a pogányok között

1 Énekeljetek az Úrnak új éneket, énekelj az Úrnak, te, egész föld! Ésa 42,10.12

2 Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását! Zsolt 85,2-4

3 Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csodadolgait. Zsolt 18,50

4 Mert nagy az Úr és igen dicséretes, rettenetes minden isten felett.

5 Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Zsid 1,10

6 Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén.

7 Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet! Zsolt 29,1

8 Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba! 5Móz 32,3; Zsolt 29,2

9 Hajoljatok meg az Úr előtt szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld!

10 Mondjátok a népek között: Az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon; ő ítéli meg a népeket igazsággal. Zsolt 93,1; 97,8-9

11 Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger és minden benne való!

12 Viduljon a mező és minden, ami rajta van; örvend akkor az erdő minden fája is

13 az Úrnak orcája előtt, mert eljön, mert eljön, hogy megítélje e földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével. Jel 12,10-12; Zsolt 98,9

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában