ZSOLTÁROK KÖNYVE

95. fejezet

Isten dicséretére való hívogatás, engedetlenségtől való óvás

1 Jöjjetek el, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának! Zsolt 33,1

2 Menjünk elébe hálaadással, vigadozzunk néki zengedezésekkel!

3 Mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden istenen felül. Zsolt 86,8

4 Akinek kezében vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi. Zsolt 24,1.2

5 Akié a tenger, és ő alkotta is azt, és a szárazföldet is az ő kezei formálták. 1Móz 1,9.10

6 Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt! Zsolt 100,3

7 Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei és az ő kezének juhai vagyunk. Vajha ma hallanátok az ő szavát! Zsolt 79,13

8 Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribáhnál, mint Masszáh napján a pusztában, 2Móz 17,1-7

9 ahol megkísértettek engem a ti atyáitok; próbára tettek engem, jóllehet látták az én cselekedetemet. 2Móz 6; 17-21; 10,22-23

10 Negyven esztendeig bosszankodtam e nemzetségen, és mondám: Tévelygő szívű nép ők, és nem tudják ők az én utamat. 4Móz 14,22.34; Zsid 3,17

11 Akiknek megesküdtem haragomban: Nem mennek be az én nyugalmam helyére. Zsid 4,3

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában