ZSOLTÁROK KÖNYVE

86. fejezet

Nagy nyomorúságban való könyörgés

1 Dávid imádsága. Hajtsd hozzám, Uram, füledet, hallgass meg engem, mert nyomorult és szegény vagyok én!

2 Tartsd meg életemet, mert kegyes vagyok én! Mentsd meg, én Istenem, a te szolgádat, aki bízik benned!

3 Könyörülj énrajtam, Uram, mert hozzád kiáltok mindennapon!

4 Vidámítsd meg a te szolgádnak lelkét, mert hozzád emelem fel, Uram, lelkemet.

5 Mert te, Uram, jó vagy és kegyelmes és nagy irgalmasságú mindazokhoz, akik hozzád kiáltanak. Zsolt 103,17.18

6 Figyelmezzél, Uram, az én imádságomra, és hallgasd meg az én könyörgésemnek szavát!

7 Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Zsolt 50,15

8 Nincsen, Uram, hozzád hasonló az istenek között, és nincsenek hasonlók a te munkáidhoz! Zsolt 95,3; Zsolt 136,4

9 Eljőnek a népek mind, amelyeket alkottál, és leborulnak előtted, Uram, és dicsőítik a te nevedet. Mal 1,11

10 Mert nagy vagy te, és csodadolgokat művelsz. Csak te vagy Isten egyedül!

11 Mutasd meg nékem a te utadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem nevedet! Zsolt 25,4; 32,8

12 Dicsérlek téged, Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké.

13 Mert nagy énrajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad lelkemet a mélységes pokolból. Zsolt 16,10; 49,16; 88,6.7

14 Isten! Kevélyek támadtak fel ellenem, és kegyetlenek serege keresi lelkemet, akik meg sem gondolnak téged. 1Sám 24,12

15 De te, Uram, könyörülő és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és igazságú! 2Móz 34,6; 4Móz 14,18

16 Tekints reám, és könyörülj rajtam! Add a te erődet a te szolgádnak, és szabadítsd meg a te szolgálóleányodnak fiát! Zsolt 116,16

17 Adj jelt nékem javamra, hogy lássák az én gyűlölőim, és szégyenüljenek meg, amikor te, Uram, megsegítesz és megvigasztalsz engem.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában