ZSOLTÁROK KÖNYVE

25. fejezet

Könyörgés Isten oltalmáért, kegyelmes vezetéséért és bűnbocsánatért

1 Dávidé. Hozzád emelem, Uram, lelkemet!

2 Istenem, benned bízom! Ne szégyenüljek meg! Ne örüljenek rajtam ellenségeim! Zsolt 22,5.6; Zsolt 13,4.5

3 Senki se szégyenüljön meg, aki téged vár; szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled! Ésa 28,16; Róm 10,11

4 Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! Zsolt 5,9; 27,11

5 Vezess engem a te igazságodban, és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, mindennap várlak téged. Zsolt 18,3

6 Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak! Zsolt 103,17; 106,1

7 Ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg! Kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jóvoltodért, Uram! Jób 13,26

8 Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket.

9 Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat. Jób 36,22

10 Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják. 5Móz 28,1-14

11 A te nevedért, Uram, bocsásd meg bűnömet, mert sok az. Ésa 43,25

12 Kicsoda az, aki féli az Urat? Megmutatja annak az utat, amelyet válasszon. Zsolt 32,8

13 Annak lelke megmarad a jóban, és magzatja örökli a földet. Zsolt 36,9

14 Az Úr bizodalmas az őt félőkhöz, és szövetségével oktatja őket. Péld 3,32

15 Szemeim mindenha az Úrra néznek, mert ő húzza ki a tőrből lábamat.

16 Tekints reám, és könyörülj rajtam, mert árva és szegény vagyok.

17 Eláradtak szívemnek szorongásai, nyomorúságaimból szabadíts meg engem!

18 Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet! Bocsásd meg minden bűnömet! Zsolt 19,13

19 Lásd meg ellenségeimet, mert megsokasodtak, és gyilkos gyűlölséggel gyűlölnek engem. Zsolt 69,5

20 Őrizd meg lelkemet, és szabadíts meg engem! Ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam!

21 Ártatlanság és becsület védelmezzenek meg engem, mert téged várlak. Zsolt 18,21-24

22 Mentsd ki, Isten, Izráelt minden bajából! Zsolt 130,8

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában