ZSOLTÁROK KÖNYVE

5. fejezet

Dávid reggeli imája, tele bizalommal, hogy az igazságos Isten megsegíti őt istentelen ellenségei ellen

1 Az éneklőmesternek a nehilótra, Dávid zsoltára.

2 Uram, figyelmezz szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat! Zsolt 4,2; 17,1

3 Ügyelj az én kiáltásom szavára, én Királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom!

4 Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat! Jó reggel készülök hozzád, és vigyázok. Zsolt 59,17

5 Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik tenálad gonosz. Zsolt 34,17; Mt 7,22.23

6 Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűnt cselekedőt. Zsolt 1,5; 11,5; Jób 13,16

7 Elveszted, akik hazugságot szólnak. A vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Zsolt 9,6; ApCsel 5,3-10

8 Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban a te félelmedben. 2Sám 6,17

9 Uram, vezess engem a te igazságodban az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat! Zsolt 27,11

10 Mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Róm 3,13.14

11 Kárhoztasd őket, oh, Isten! Essenek el saját tanácsaik által! Taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened.

12 És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned. Mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket. És örvendeznek tebenned, akik szeretik a te nevedet. Dán 3,28; Zsolt 68,4

13 Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzzsal. Zsolt 3,4

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában