Jób

13. fejezet

Folytatás: Jób figyelmezteti barátait Isten igazságosságára és felségére, majd megilletődött kezdi Istenről beszélni

1 Ímé, mindezeket látta az én szemem, hallotta az én fülem és megértette.

2 Amint ti tudjátok, úgy tudom én is, és nem vagyok alábbvaló nálatok.

3 Azonban én a Mindenhatóval akarok szólani, Isten előtt kívánom védeni ügyemet.

4 Mert ti hazugságnak mesterei vagytok, és mindnyájan haszontalan orvosok.

5 Vajha legalább mélyen hallgatnátok, az még bölcsességtekre lenne! Péld 17,27.28

6 Halljátok meg, kérlek, az én feddőzésemet, és figyeljetek az én számnak pörlekedéseire!

7 Az Isten kedvéért szóltok-é hamisságot, és őérette szóltok-é csalárdságot? Jób 42,8

8 Az ő személyére néztek-é, ha Isten mellett tusakodtok?

9 Jó lesz-é az, ha egészen kiismer benneteket, avagy megcsalhatjátok-é őt, amint megcsalható az ember?

10 Keményen megbüntet, ha titkon vagytok is személyválogatók.

11 Az ő fensége nem rettent-é meg titeket, a tőle való félelem nem száll-é rátok? Zsolt 119,120

12 A ti emlékezéseitek hamuba írott példabeszédek, a ti menedékváraitok sárvárak.

13 Hallgassatok, ne bántsatok, hadd szóljak én, akármi essék is rajtam!

14 Miért szaggatnám fogaimmal testemet, és miért szorítanám markomba lelkemet?

15 Ímé, megöl engem! Nem reménylem, hiszen csak útjaimat akarom védeni előtte!

16 Sőt az lesz nékem segítségül, hogy képmutató nem juthat elébe. Zsolt 1,5; 5,6.7

17 Hallgassátok meg figyelmetesen az én beszédemet, vegyétek füleitekbe az én mondásomat!

18 Ímé, előterjesztem ügyemet, tudom, hogy nékem lesz igazam.

19 Ki az, aki perelhetne velem? Ha most hallgatnom kellene, úgy kimúlnék.

20 Csak kettőt ne cselekedj velem, színed elől akkor nem rejtőzöm el.

21 Vedd le rólam kezedet, és a te rettentésed ne rettentsen engem! Jób 7,14

22 Azután szólíts, és én felelek, avagy én szólok hozzád, és te válaszolj!

23 Mennyi bűnöm és vétkem van nékem? Gonoszságomat és vétkemet add tudtomra!

24 Mért rejted el arcodat, és tartasz engemet ellenségedül?

25 A letépett falevelet rettegteted-é, és a száraz pozdorját üldözöd-é?

26 Hogy ily sok keserűséget szabtál reám, és az én ifjúságomnak vétkét örökölteted velem?! Zsolt 25,7; 90,8

27 Hogy béklyóba teszed lábaimat, vigyázol minden én utamra, és vizsgálod lábomnak nyomait? Jób 33,11

28 Az pedig elsenyved, mint a redves fa, mint ruha, amelyet moly emészt.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában