Példabeszédek

17. fejezet

Bölcsesség és bolondság a beszédben

1 Jobb a száraz falat, mellyel van csendesség, mint a levágott barmokkal teljes ház, melyben háborúság van. Péld 15,17

2 Az értelmes szolga uralkodik a gyalázatos fiún, és az atyafiak között az örökségnek részét veszi.

3 Az olvasztótégely az ezüst számára van, és a kemence az aranyéra; a szívek vizsgálója pedig az Úr. Jer 17,10

4 A gonosztevő hallgat az álnok beszédekre, a csalárd hallgat a gonosz nyelvre.

5 Aki megcsúfolja a szegényt, gyalázattal illeti annak Teremtőjét. Aki gyönyörködik másnak nyomorúságában, büntetlen nem lészen. Péld 14,31; Péld 24,17.18

6 A véneknek ékessége az unokák, és a fiaknak ékessége az atyák.

7 Nem illik a bolondnak az ékes beszéd; még kevésbé a tisztességesnek a hazug beszéd.

8 Drágakő az ajándék elfogadójának szemei előtt, mindenütt, ahova csak fordul, okosan cselekszik.

9 Elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet, aki pedig ismétlen előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosokat is. Péld 19,11

10 Foganatosabb a dorgálás az eszesnél, mint ha megvernéd a bolondot százszor is. Zsolt 141,5

11 Csak ellenkezést keres a gonosz, végre kegyetlen követ bocsáttatik ellene.

12 Találjon valakire a fiától megfosztott medve, csak ne a bolond az ő bolondságában!

13 Aki fizet gonoszt a jóért, nem távozik el a gonosz annak házától. Róm 12,17

14 Mint aki árvizet szabadít el, olyan a háborúság kezdete, azért minekelőtte kihatna, hagyd el a versengést! Péld 20,3

15 Aki igaznak mondja a bűnöst, és kárhoztatja az igazat, utálatos az Úrnak egyaránt mind a kettő. Péld 24,24; Ésa 5,23

16 Miért van a vétel ára a bolondnak kezében a bölcsesség megszerzésére, holott nincsen néki elméje?

17 Minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére. Péld 18,24; Lk 10,36.37

18 Értelmetlen ember az, aki kezét adja, fogadván kezességet barátja előtt.

19 Szereti a gonoszt, aki szereti a háborúságot, aki magasbítja kapuját, romlást keres.

20 Az elfordult szívű ember nem nyerhet jót, és aki az ő nyelvével gonosz, esik nyomorúságba.

21 Aki szül bolondot, szüli ő magának bánatra, és nem örvendez a bolondnak atyja.

22 A vidám elme jó orvosságul szolgál; a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat. Péld 15,13.15

23 A kebelből kivett ajándékot az istentelen elveszi a törvény útjának elfordítására. 5Móz 16,19

24 Az eszesnek orcájából kitetszik a bölcsesség; a bolondnak pedig szemei országolnak a földnek végéig.

25 Búsulása az ő atyjának a bolond fiú, és az ő szülőjének keserűsége. Péld 10,1; 15,20; 19,13.26

26 Még megbírságolni is az igazat nem jó, a tisztességest megverni igazságáért.

27 Aki megtartóztatja beszédét, az tudós ember, és aki higgadt lelkű, az értelmes férfiú. Jak 1,19

28 Még a bolond is, amikor hallgat, bölcsnek ítéltetik, mikor ajkait bezárja, eszesnek.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában