Példabeszédek

18. fejezet

Barátság és békeszeretet

1 A maga kívánsága után megy az agyas ember, minden igaz bölcsesség ellen dühösködik.

2 Nem gyönyörködik a bolond az értelemben, hanem abban, hogy az ő elméje nyilvánvalóvá legyen.

3 Mikor eljő az istentelen, eljő a megutálás, és a szidalommal a gyalázat.

4 Mély víz az ember szájának beszéde, buzogó patak a bölcsességnek kútfeje. Péld 20,5

5 A gonosz személyének kedvezni nem jó, elfordítani az igazat az ítéletben. 3Móz 19,15

6 A bolondnak beszédei szereznek versengést, és az ő szája ütésekért kiált.

7 A bolondnak szája az ő romlása, és az ő beszédei az ő életének tőre. Péld 10,14

8 A susárlónak* beszédei hízelkedők, és azok a szív belsejét áthatják.

9 Aki lágyan viseli magát az ő dolgában, testvére annak, aki tönkretesz.

10 Erős torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz, és bátorságos lészen. Zsolt 18,3; 61,4

11 A gazdagnak vagyona az ő erős városa, és mint a magas kőfal, az ő gondolata szerint. Péld 10,15

12 A megromlás előtt felfuvalkodik az ember elméje; a tisztesség előtt pedig alázatosság van. Péld 11,2; Péld 15,33

13 Aki felel valamit, míg meg nem hallja, ez bolondság és gyalázatos rá nézve.

14 A férfiú lelke elviseli a maga erőtlenségét, de a megtört lelket ki viseli el?

15 Az eszesnek elméje tudományt szerez, és a bölcseknek füle tudományt keres.

16 Az embernek ajándéka szabad utat szerez néki, és a nagyoknak orcája elé viszi őt.

17 Igaza van annak, aki első a perben, mígnem eljő az ő peres fele, és megvizsgálja őt.

18 A versengéseket megszünteti a sorsvetés, és az erőseket elválasztja.

19 A felingerelt atyafiú erősebb az erős városnál, és az ilyen versengések olyanok, mint a vár zárja.

20 A férfi szájának hasznával elégedik meg az ő belseje, az ő beszédének jövedelmével lakik jól. Péld 13,2; Róm 2,6-11

21 Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Péld 21,23; Jak 3,6-9

22 Megnyerte a jót, aki talált feleséget, és vett jóakaratot az Úrtól. Péld 19,14

23 Alázatos kérést szól a szegény; a gazdag pedig keményen felel.

24 Az ember, akinek sok barátja van, széttöretik; de van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Péld 17,17

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában