PÁL LEVELE A RÓMABEIEKHEZ

2. fejezet

Zsidók és pogányok egyaránt bűnösök

1 Annak okáért menthetetlen vagy, óh, ember, bárki légy, aki ítélsz, mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat műveled te, aki ítélsz. Mt 7,2; Jn 8,7; Róm 14,10

2 Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekszenek.

3 Vagy azt gondolod, óh, ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekszenek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istennek ítéletét?

4 Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszútűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít? 2Pt 3,9.15

5 De te a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a haragnak és az Isten igaz ítélete kijelentésének napjára,

6 aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint: Jób 34,11.12; Zsolt 62,13; Mt 16,27; 2Kor 5,10

7 azoknak, akik a jó cselekedetben való állhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, örök élettel, Mt 25,34-40

8 azoknak pedig, akik versengők, és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, búsulással és haraggal. 2Thessz 1,8-10

9 Nyomorúság és ínség minden gonoszt cselekedő ember lelkének, zsidónak először meg görögnek.

10 Dicsőség pedig, tisztesség és békesség minden jót cselekedőnek, zsidónak először meg görögnek.

11 Mert nincsen Isten előtt személyválogatás. 5Móz 10,17

12 Mert akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek is el, és akik a törvény alatt vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg

13 (Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Mt 7,21

14 Mert mikor a pogányok, akiknek törvényük nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők, törvényük nem lévén, önmaguknak törvényük.

15 Mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik.)

16 azon a napon, melyen az Isten megítéli az emberek titkait az én evangéliumom szerint a Jézus Krisztus által. Mt 25,31-46

17 Ímé, te zsidónak neveztetel, és a törvényre támaszkodol, és Istennel dicsekedel.

18 És ismered az ő akaratát, és választást tudsz tenni azok között, amelyek különböznek attól, mivelhogy a törvényből megtaníttattál. Mik 6,8; Fil 1,10

19 És azt hiszed magadról, hogy te a vakoknak vezetője, a sötétségben lévőknek világossága, Mt 15,14

20 a balgatagok tanítója, a kiskorúak mestere vagy, bírván a törvényben az ismeret és igazság formáját.

21 Aki azért mást tanítasz, magadat nem tanítod-é? Aki azt hirdeted, hogy ne lopj, lopsz-é? Zsolt 50,16-21; Mt 23,3.4

22 Aki azt mondod, ne paráználkodjál, paráználkodol-é? Aki utálod a bálványokat, szentségtörő vagy-é?

23 Ki a törvényben dicsekszel, a törvénynek megrontása által az Istent gyalázod-é?

24 Mert az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között, amint meg van írva. Ésa 52,5

25 Mert használ ugyan a körülmetélkedés, ha a törvényt megtartod, de ha a törvényt áthágod, a te körülmetélkedésed körülmetéletlenséggé lett.

26 Ha tehát a körülmetéletlen pogány megtartja a törvénynek parancsolatait, az ő körülmetéletlensége nem körülmetélkedésül tulajdoníttatik-é néki?

27 És a természettől fogva körülmetéletlen ember, ha a törvényt megtartja, megítél téged, aki a betű és körülmetélkedés mellett is a törvényeknek megrontója vagy. 2Kor 3,6

28 Mert nem az a zsidó, aki külsőképpen az, sem nem az a körülmetélés, ami a testen külsőképpen van. Ef 2,11

29 Hanem az a zsidó, aki belsőképpen az: és a szívnek lélekben, nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés, amelynek dicsérete nem emberektől, hanem Istentől van. 5Móz 10,16; 30,6; Kol 2,11

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában