Ésaiás

52. fejezet

Sion szabadulásának örömhíre

1 Serkenj föl, serkenj föl, öltözd fel erősségedet, Sion, öltözzél fel ékességed ruháiba, Jeruzsálem, szent város, mert nem lép tebeléd többé körülmetéletlen, tisztátalan!

2 Rázd ki magad a porból, kelj fel, ülj fel Jeruzsálem, oldd ki magadat nyakad bilincseiből, Sion fogoly leánya! Ésa 47,1-4

3 Mert így szól az Úr Isten: Ingyen adattatok el, és nem pénzen váltattok meg! Ezsd 1,9-11; Ésa 45,13

4 Mert így szól az Úr Isten: Egyiptomba ment alá népem először, hogy ott bujdossék, és azután Asszíria nyomorgatá őt ok nélkül. 1Móz 46,6.7; Ésa 10,5-10

5 És most mit tegyek itt? – szól az Úr. – Hiszen népem elvitetett ok nélkül, és a rajta uralkodók ujjonganak – szól az Úr –, és nevem szüntelen mindennap gúnyoltatik. Ez 36,20.23.24

6 Ezért hadd ismerje meg népem az én nevemet, ezért ama napon, hogy én vagyok, aki mondom: Ímé, itt vagyok! Ésa 46,13

7 Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened! Ésa 40,9.10; Róm 10,15

8 Halld őrállóidat! Felemelik szavukat, ujjonganak egyetemben, mert szemtől szemben látják, hogy mint hozza vissza Siont az Úr! Jer 6,17; Ez 33,2

9 Ujjongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert megvigasztalá az Úr népét, megváltá Jeruzsálemet. Zsolt 96,11-13

10 Feltűrte az Úr szent karját minden népeknek szemei előtt, hogy lássák a föld minden határai Istenünk szabadítását! Zsolt 126,1-3; 98,2.3; Ez 4,7; Ésa 9,12.17.21; 10,4

11 Távozzatok, távozzatok, jertek ki onnan, tisztátalant ne illessetek, jertek ki közülük, tisztítsátok meg magatokat, akik az Úr edényeit hordozzátok! 2Kor 6,17; Jel 18,4

12 Mert ne sietséggel jertek ki, és ne futással menjetek, mert előttetek megy az Úr, és követni fog Izráel Istene! 5Móz 16,3; 2Móz 12,39

13 Ímé, jó szerencsés lesz szolgám, magasságos, felséges és dicső lesz nagyon. Jer 23,5.6

14 Miképpen eliszonyodtak tőled sokan, oly rút, nem emberi volt ábrázatja, és alakja sem ember fiaié volt,

15 akképpen ejt ámulatba sok népeket. Fölötte a királyok befogják szájukat, mert amit nékik nem beszéltek volt, azt látják, és mit nem hallottak volt, arra figyelnek. Ésa 49,6.7

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában