Ezsdrás

1. fejezet

Círus megengedi a fogoly zsidóknak a hazatérést

1 Círus perzsa király első esztendejében, hogy beteljesednék az Úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde, felindítá az Úr Círus perzsa király lelkét, és ő kihirdetteté az ő egész birodalmában élőszóval és írásban is, mondván: 2Krón 36,22-23; Jer 29,10; 25,11-12

2 Így szól Círus, a perzsa király: Az Úr, a mennynek Istene e föld minden országait nékem adta, és Ő parancsolta meg nékem, hogy építsek néki házat Jeruzsálemben, mely Júdában van. Ésa 41,25; 44,28; 45,1; 2Krón 2,11

3 Valaki azért tiköztetek az ő népe közül való, legyen vele az ő Istene, és menjen fel Jeruzsálembe, mely Júdában van, és építse az Úrnak, Izráel Istenének házát, ő az Isten, ki Jeruzsálemben lakozik. Dán 6,26; 1Kir 9,3; Zsolt 132,13

4 És mindenkit, aki még megmaradt, minden helyről, ahol lakik, segítsék azon helynek férfiai ezüsttel, arannyal, jószággal és barommal, azzal együtt, amit önkéntesen adnak az Isten házának, mely Jeruzsálemben van. Ezsd 8,25

5 Fölkelének azért Júda és Benjámin családfői és a papok és a léviták, és mindnyájan, akiknek felindítá az Isten lelküket, hogy felmenjenek az Úr házának építésére, mely Jeruzsálemben van. Zsolt 126,1-4

6 És minden körülöttük lakók segíték őket ezüstedényekkel, arannyal, jószággal, barommal, drágaságokkal mindazon kívül, amit önkéntesen adának.

7 Círus király pedig előhozatá az Úr házának edényeit, melyeket Nabukodonozor hozatott vala el Jeruzsálemből, s az ő isteneinek házába helyezett vala. 2Krón 36,7; Dán 1,2; 2Kir 24,13

8 Előhozatá ezeket Círus, a perzsák királya Mithredáthes kincstartó kezeihez, aki is átszámolá azokat Sesbassárnak, Júda fejedelmének. Ezsd 5,14-16; 7,19

9 És számuk ez vala: harminc aranymedence, ezer ezüstmedence, huszonkilenc kés, 1Kir 7,50

10 harminc aranypohár, négyszáztíz másrendbeli ezüstpohár és ezer más edény.

11 Minden arany- és ezüstedényeknek száma ötezer-négyszáz. Mindezt magával vivé Sesbassár, mikor a foglyok kijövének Babilóniából Jeruzsálembe.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában