ZSOLTÁROK KÖNYVE

132. fejezet

Isten ígéreteire hivatkozó könyörgés Dávid házáért

1 Grádicsok* éneke. Emlékezzél meg, Uram, Dávid minden nyomorúságáról,

2 aki megesküdt az Úrnak, fogadást tőn a Jákób Istenének:

3 Nem megyek be sátoros házamba, nem hágok fel hálónyoszolyámba,*

4 nem bocsátok álmot szemeimre s pilláimra szendert,

5 míg helyet nem találok az Úrnak, Jákób Istenének hajlékot. 1Krón 28,2.3; 29,3

6 Ímé, hallottunk róla Efratában, rátaláltunk Jaar térségein.

7 Hadd menjünk be az ő hajlékaiba, boruljunk le lábainak zsámolyához! Zsolt 99,5

8 Indulj, Uram, a te nyugvóhelyedre: te és a te hatalmadnak ládája! 4Móz 10,35

9 Papjaid öltözködjenek igazságba, kegyeltjeid pedig örvendezzenek!

10 Dávidért, a te szolgádért, ne fordulj el felkented színétől! 1Kir 11,12; 2Kir 19,34

11 Hűséget esküdött az Úr Dávidnak, nem tér el attól: Ágyékod gyümölcsét ültetem székedbe; 2Sám 7,12-16

12 ha megtartják fiaid szövetségemet és bizonyságomat, amelyekre megtanítom őket, fiaik is mindörökké székedben ülnek.

13 Mert a Siont választotta ki az Úr, azt szerette meg magának lakhelyül: 1Krón 21,26; 22,1.2

14 Ez lesz nyugovóhelyem örökre; itt lakozom, mert ezt szeretem. 1Kir 6,12.13; 9,3

15 Eleséggel megáldom gazdagon, szegényeit jóltartom kenyérrel,

16 papjait meg felruházom szabadítással, és vígan örvendeznek kegyeltjei. 2Krón 6,41

17 Megnövesztem ott Dávidnak hatalmát, szövétneket* szerzek az én felkentemnek. 1Kir 11,36

18 Ellenségeire szégyent borítok, rajta pedig koronája ragyog. Zsolt 18,38-43; 21,4.6

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában